โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

๓ ข่าวสัปดาห์ที่ ๓ เดือนกันยา ฝนยังมาเยือนเมืองแกลงต๋อเนื่อง


       เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายนนี้ นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) จากศูนย์ฝึกโรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในโครงการสร้างความตระหนักต่อคุณค่าของขยะรีไซเคิลและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยการนำขยะรีไซเคิลจากบ้านเรือนมาร่วมบริจาคขายเป็นเงินเพื่อให้ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารได้นำเงินรายได้ไปใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ 
       กิจกรรมของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารในโครงการนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้กระทำมาอย่างต่อเนื่องเข้าปีที่ ๕ แล้ว
ชมภาพเพิ่มเติมที่..https://picasaweb.google.com/116035521422031329994/EJiiZG
                              https://picasaweb.google.com/116035521422031329994/EyOKqJ


นายกกิ่งกาชาดอำเภอแกลงแวะเยี่ยมเยียน
       เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน นางจำรัส เจริญกิจ ประธานชมรมผู้สูงอายุพร้อมด้วยคณะกรรมการของชมรม ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุขึ้นที่วัดพลงช้างเผือก โดยร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเช้า จากนั้น รับฟังวิทยากรบรรยายเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์มหาชวน ชยกโร เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก รวมถึงร่วมกันทำบุญถวายพุ่มผ้าป่าเป็นพุทธบูชาแก่วัดพลงช้างเผือกในครั้งนี้ด้วย
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเมื่อสองปีที่ผ่านมา และมุ่งส่งเสริมสุขภาพกายใจของผู้อาวุโสทั้งหลายให้มีความสดชื่น ให้เกิดการรวมกลุ่มพบปะกันเป็นประจำทุกเดือน 
ชมภาพเพิ่มเติมเื้อื้อเฟื้อภาพโดยส.ท.อุทัย วงศ์สุบิน ที่...https://picasaweb.google.com/101769813156803699461/232011


       วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เดินทางมายังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา โดยมีนายสุรพล เทียนสุวรรณ นายอำเภอแกลง พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอแกลงให้การต้อนรับ เพื่อนำส่งสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอแกลง โดยการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. จำกัด และบริษัท IRPC ระยอง


       ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ยังได้ให้ข้อมูลคำแนะนำเรื่องการกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ให้อำเภอแกลง วังจันทร์ เขาชะเมา เป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่เกษตร และได้เน้นย้ำขอให้ชาวอำเภอทั้งสามได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้นที่ไม่ใช่เพียงผลไม้ เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น ช่วยแก้ปัญหาดินโคลนถล่ม และชะลอการไหลบ่าของน้ำไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป