โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

๓ คณะมาไกล ตั้งใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถอดบทเรียน ถ่ายทอดกระบวนงานจัดการเมืองของเมืองแกลง

       เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กันยายนนี้ อาจารย์สันติวิภา พานิชกุล และคณะผู้แทนจากบริษัท บางกอกกล๊าส จังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางไปยังศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีนายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการสาธารณสุข ให้การต้อนรับนำชม เพื่อประสานงานข้อมูลความเป็นไปได้ในการนำขยะที่หลุมฝังกลบขยะของเทศบาลไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สร้่างพลังงานความร้อน แล้วนำพลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานชนิดอื่นต่อไป 


       วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน คุณมนู ภมรมนตรี ผู้ดำเนินรายการ "สถานีสีเขียว" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีเพื่อสัมภาษณ์พูดคุยและถ่ายทำสถานที่จริงในประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานของเมืองแกลง รวมถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือจากจุดต้นทางคือพี่น้องชาวเมืองแกลงสู่การจัดการที่ปลายทางของเทศบาลตำบลเมืองแกลง สำหรับวันเวลาในการออกอากาศ จะได้แจ้งท่านได้ทราบต่อไป 


     วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ จากกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมคณะ และคณะผู้แทนจาก GIZ ในโครงการความร่วมมือระหว่างไทย - เยอรมัน เพื่อรักษาสภาภูมิอากาศ ได้เข้าพบนายกเทศมนตรี และศึกษารูปแบบการจัดการของเสียของเทศบาล ณ ศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก ถนนสุนทรภู่ เพื่อได้เห็นและเก็บเกี่ยวสภาพการปฏิบัติงานในภารกิจประจำวันด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานของเมืองแกลงที่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ในลักษณะการลงทุนต่ำ แต่ความร่วมมือสูง ซึ่งผู้แทนจาก GIZ ประเทศเยอรมันมีความประทับใจจากการเข้าชมกระบวนการนี้เป็นอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป