โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

แก๊สมีเทนจากการหมักขยะอินทรีย์เข้าเป้ากรมพล้ังงานฯ.. เมืองแกลงเตรียมเผยประโยชน์ที่มากกว่านั้น

       หลังจากที่กรมพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ก่อสร้างระบบหม้ักแก๊สชีวภาพ ที่มีความสามารถในการรองรับขยะสด ขนาดความจุ ๔,๒๕๐ กิโลกรัมต่อวัน ให้แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยนายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพลังงานฯ นายรังสรรค์ ชโรชวิกสิต ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และค้นคว้าพลังงาน พร้อมคณะ ได้เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดเดินระบบเมื่อเดือนมีนาคม ที่่ผ่านมาแล้ว

ชมคลิปการใช้งานแก๊สชีวภาพที่โรงฆ่าสัตว์ได้ที่..
  http://www.youtube.com/watch?v=EZNDp8J6Nec     


       ขณะนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เปิดใช้งานโดยการนำแก๊สชีวภาพไปใช้ต้มน้ำร้อนที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดการซื้อไม้ฟืนมาเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นเงินจำนวนมาก และขณะเดียวกัน ยังคงมุ่งเรียนรู้ต่อยอดกระบวนการอันว่าด้วยการนำขยะอินทรีย์มาหมักแก๊สชีวภาพ ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมการจัดการในหลายด้าน อาทิ แหล่งที่มาของขยะในแต่ละวัน การควบคุมกระบวนการผลิตแก๊สให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา การปรับปรุงแบบแปลนงานก่อสร้างเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การค้นคว้าและวิจัยคุณสมบัติของน้ำหมักแก๊สชีวภาพในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปของปุ๋ย ฯ เป็นต้น


       ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง จะได้นำเสนอประสบการณ์ของกระบวนการดังกล่าวในโอกาสต่อไป

1 ความคิดเห็น:

  1. สุดยอดมากค่ะ เป็นแบบอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก้าวหน้ามากๆ ค่ะ อยากให้ทุกๆ เทศบาลทดลองนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เหมาะกับท้องที่ของตนเองดูบ้างค่ะ

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป