โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

น้ำลดแล้ว...แต่ต้องทบทวนสรุปบทเรียนเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางการแก้ไขสถานการณ์น้ำล้นคลองรอบหน้า...

เอื้อเฟื้อภาพโดย น.ต.ยุทธนา วงศ์ช่าง ส่งภาพมาให้
       ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่มีฝนตกหนักสะสมกระจายตัวอยู่ทั่วไป ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐ และวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน โดยเฉพาะด้านเหนือเขื่อนโครงการประแส อำเภอวังจันทร์ ทำให้พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้รับผลกระทบไปด้วย แม้ว่าในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ขณะที่น้ำจากด้านทิศเหนือของเมือง จะบ่าขึ้นมายังไม่ถึง และเทศบาลฯ ได้ออกรถประกาศแจ้งเตือนภัย ส่งข้อมูลเตือนภัยผ่านระบบ SMS และติดต่อสื่อสารไปยังประธานชุมชนในพื้นที่เสี่ยง คือชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ และชุมชนดอนมะกอกแล้วก็ตาม 

กำแพงข้างโรงเรียนวัดโพธิ์ทองฯ
       อย่างไรก็ดี เมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัย ก็ได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับวิกฤตน้ำบ่าล้นขึ้นมาจากคลอง ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยเหมือนกับการระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนักในบริเวณถนนหนองกันเกรา ป้ายทันใจ ในซอยวัดสารนาถฯ และที่ปากทางพลงช้า่งเผือก ซอย ๑ จึงได้รับความเสียหายเรื่องข้าวของและทรัพย์สินแต่น้อย และในส่วนเทศบาลฯ เองก็มีการเตรียมพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันจันทร์วันเดียวกันแล้ว โดยน้ำได้เริ่มเอ่อล้นขึ้นมาจากคลองในเวลากลางคืนของวันจันทร์และมีปริมาณมากยิ่งขึ้นในเช้าวันอังคาร เนื่องจากเกินกำลังระดับท้องคลองที่จะรับไหว

ทางเข้าซุ้มประตูวัดโพธิ์ทองฯ
       ทั้งนี้ การช่วยเหลือ จึงมุ่งเน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับถนนที่น้ำท่วมถึง การส่งข้าวส่งน้ำ เนื่องจากเมื่อน้ำท่วม ไม่สามารถปรุงอาหาร หรือใช้น้ำเช่นปกติได้ จนยุติการช่วยเหลือเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ที่ท้ายซอยดอนมะกอก  ส่วนน้ำที่เอ่อล้นขึ้นมาบนถนนโพธิ์ทอง และที่ซอยศาลาต้นโพธิ์ รวมถึงที่โค้งป้านาง ในเขตชุมชนบ้านแหลมยาง ที่อยู่ด้านทิศใต้สุดของเมือง คงสร้างความไม่สะดวกในการสัญจรเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้เดินทางเท่านั้น 

บ้านมีใต้ถุนแต่ดั้งเดิม...ช่วยได้
       ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับการเอ่อนองในพื้นที่นอกเขตเทศบาลฯ สามารถพิจารณาได้ว่า ผลกระทบจากกรณีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาจากคลองมีน้ัอย เนื่องจากเส้นทางคลองจากใต้เขื่อนโครงการประแสนั้น เมื่อมาถึงบริเวณด้านทิศตะวันตกของสนามกีฬาฯ เทศบาล จะแยกออกไปเป็นสองสาย คือสายหนึ่งไหลเข้าตลาดสามย่าน อีกสายหนึ่งแยกไปรอดสะพานบ้านนา ผ่านหลังวัดโพธิ์ทองฯ ไปรอดสะพานดอนมะกอก ก่อนที่จะไปรวมกับสายแรกที่แยกหัวแหลม ชุมชนบ้านแหลมยาง  จึงทำให้ปริมาณน้ำในคลองที่มีมากมาตั้งแต่ใต้เขื่อนและเอ่อท่วมไปทั่ว แต่เมื่อไหลเข้ามาในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงแล้ว จะถูกแบ่งไหลออกเป็นสองทาง ก่อนที่จะไปรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อพ้นเขตชุมชนไปแล้ว น้ำที่เอ่อท่วมจึงไม่สร้างปัญหาให้กับพื้นที่ตลาดสามย่านหรือจุดที่ระบายน้ำไม่ทันเมื่อฝนตกหนักแต่อย่างใด  โดยเมื่อล้นจากคลองก็จะไหลนองเข้าพื้นที่ชุมชนโพธิ์ทอง ชุมชนดอนมะกอก แล้วรอดใต้ถนนสุขุมวิท ผ่านบ้านหนองปรือ ก่อนที่จะไปลงคลองอีกครั้งหนึ่งบริเวณโค้งป้านาง ชุมชนบ้านแหลมยาง 
ชมภาพน้ำท่วมที่ชุมชนวัดโพธิ์ทองเป็นวีดีโอได้ที่..
http://www.youtube.com/watch?v=DmZ7s5DpHuY

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่...
https://picasaweb.google.com/114252071171487759268/122011?authkey=Gv1sRgCM2o9d6d0qro5QE
https://picasaweb.google.com/101769813156803699461/132011
https://picasaweb.google.com/100438266549019643410

ศาลาต้นโพธิ์...ศาลากลางน้ำ
       ประสบการณ์ครั้งนี้ ที่แตกต่างจากครั้งก่อน เทศบาลฯ จะได้ประเมินสรุปเพื่อวางแนวทางการป้องกันปัญหา เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป