โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

เด็กวัดสารนารถฯ เริงรื่น ตะลอนทัวร์เมืองแกลง...หาคำตอบที่มาแห่งบ้านเมืองตน

       ก่อนที่ชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรช่วยสอนทั้ง ๔ คน (ศิริวรรณ กองสุข ภิญญาพร ปฏิบัติ พนิตา เกษประสิทธิ์ และกัลยา หมั่นดี) จากเทศบาลตำบลเมืองแกลงที่ส่งตรงไปยังนักเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๒๘ กันยายนนี้ ในภาคเรียนแรก  เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และปีที่ ๖ เดินทางทัศนศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ และวันพุธที่ ๒๑ กันยายนที่ผ่านมาตามลำดับ
ดูภาพคึกคัก ๆ ของเด็ก ๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://picasaweb.google.com/114252071171487759268/urqxiB

  
       ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เปลี่ยนกิจวัตรการดำเนินชีวิตจากการเดินทางระหว่างบ้านสู่โรงเรียน ไปสู่การเดินทางด้วยรถขนส่งเมืองแกลง (ขสมก.) ไปสู่พื้นที่เขตชุมชนย่านต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจภาพชีวิตปัจจุบันของสังคมเมืองแกลง และเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ตลอดจนสถานที่สำคัญ ๆ ของเมือง อาทิ หอประวัติเมืองแกลง สะพาน ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน เพื่อให้รู้ที่มาของบ้านเมืองแห่งตน โดยมีเจ้าหน้าที่บุคลากรช่วยสอนจากเทศบาลฯ พร้อมคุณครูจากโรงเรียนวัดสารนารถฯ คอยดูแลให้ข้อมูลความรู้ตลอดการเดินทาง

       โรงเรียนวัดสารนารถฯ กำหนดสอบปลาภาคแรกในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยา และวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคมนี้ ก่อนที่จะปิดเทอม        ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป