โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เพลิงไหม้ ๒ วัน ๒ แห่งซ้อน นอกพื้นที่เขตเทศบาลฯ ย้ำเตือนระวังอัคคีภัยหน้าแล้งนี้

เพลิงไหม้ห้องเก็บขี้เลื่อยโรงงานไม้ยาง
       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคมที่ผ่านมา งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงงานไม้ยางพาราซันไชน์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านหนองกันเกรา เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน จึงออกระงับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งแหล่งต้นเพลิงเกิดจากห้องเก็บฝุ่นขี้เลื่อย และสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ไว้ไม่ให้ลุกลามไปยังส่วนอื่นของโรงงานได้ ทำให้เกิดความเสียหายบางส่วน ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวน

       และเมื่อคืนวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๑ ทุ่ม งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดปากน้ำประแส บริเวณวิกเก่า รถดับเพลิงจำนวน ๒ คันจึงได้รุดไปให้การสนับสนุนการระงับเหตุโดยทันทีพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เทศบาลตำบลกองดิน ซึ่งบ้านต้นเพลิงอยู่ในเขตชุมชนตลาดปากน้ำประแส เป็นบ้านไม้เก่า ในบ้านไม่มีผู้อยู่อาศัย ในการนี้ สามารถระงับเหตุได้ทัน แม้ถนนจะมีความคับแคบพอสมควร แต่บ้านต้นเพลิงได้รับความเสียหายทั้งหลัง 

เพลิงไหม้บ้านไม้ในตลาดปากน้ำประแส
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดระมัดระวังและให้ความสำคัญต่อปัญหาการเกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีวัสดุแห้งต่าง ๆ ที่พร้อมจะเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดการลุกไหม้เป็นจำนวนมาก อาทิ เศษใบไม้ กิ่งไม้ เป็นต้น  รวมถึงการระมัดระวังเรื่องก้นบุหรี่  เรื่องการเผาเศษหญ้า เศษไม้  เรื่องการจุดธูปเทียนบูชาพระไหว้เจ้า เรื่องสายไฟฟ้าที่มีสภาพการใช้งานมานาน หรือการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในบ้านเรือน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต  ทั้งนี้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้ังเหตุเพลิงไหม้ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่ ๐๓๘ ๖๗๑๑๙๖  หรือ ๐๓๘ ๖๗๑๐๐๐ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป