โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เพิ่มประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียง หนองแตงโม ดอนมะกอกแล้วเสร็จ เตรียมขยับเพิ่มที่แหลมยาง ในยาง

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง เร่งพัฒนาระบบหอกระจายข่าวชุมชนตลอดสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วในพื้นที่หลายชุมชนคือ ชุมชนแกลงแกล้วกล้า (ออกอากาศจากสำนักงานเทศบาลฯ)  ชุมชนสุนทรโวหาร  ชุมชนวัดสารนาถฯ (ออกอากาศจากที่ทำการชุมชน)  ชุมชนวัดพลงช้างเผือก (ออกอากาศจากที่ทำการชุมชน)  ชุมชนบ้านหนองควายเขาหัก (ออกอากาศจากที่ทำการชุมชน)  ชุมชนมาบใหญ่ (ออกอากาศจากที่ทำการชุมชน)  และชุมชนหนองแหวน (ออกอากาศจากที่ทำการชุมชน)  โดยกำหนดเวลาออกอากาศเพื่อถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวต่าง ๆ ในวงงานเทศบาลในวันทำการ ตั้งแต่เวลา ๖.๓๐ น.  จึงถึงเวลา ๗.๐๐ น.  และในภาคบ่ายเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

       และล่าสุด ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ติดตั้งหอกระจายข่าวเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ที่ชุมชนหนองแตงโม (ออกอากาศจากบ้านประธานชุมชน)  ชุมชนดอนมะกอก (ออกอากาศจากที่ทำการชุมชน)  และชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ  โดยเน้นการนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงแก้ไข  และติดตั้งเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อกำกับเวลาในการออกอากาศ  ทั้งนี้ หากท่านมีข้อแนะนำในเรื่องการส่งกระจายเสียงประการใด โปรดให้ข้อมูลได้ที่งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน โทรศัพท์ ๐๓๘ ๖๗๕๒๒๒ ต่อ ๓๐๖ หรือ ๐๓๘ ๖๗๑๑๓๒

 https://picasaweb.google.com/112954231219227709171/202554?authkey=Gv1sRgCKCJktD3seykggE#

       และในสัปดาห์นี้ จะติดตั้งระบบหอกระจายข่าวเพิ่มเติมที่ชุมชนบ้านไนยาง และชุมชนบ้านแหลมยางอีกสองแห่ง ความคืบหน้า เมืองแกลงนิวส์จะนำเสนอเป็นลำดับต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป