โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ขอคืนพื้นที่เกือบ ๑ ไร่ริมคลองประแสสำเร็ํจทันฤดูน้ำหลาก ปัญหาน้ำกัดเซาะดินพัง..มั่นใจเอาอยู่

ธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรี
ตรวจความมั่นคงแข็งแรง
       หลังจากที่ที่ดินตามแนวชายคลองประแส บริเวณสนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ได้ถูกความแรงของกระแสน้ำกัดเซาะเข้ามาตลอดหลายปี และเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้มีความพยายามหาทางแก้ไขป้องกันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว กระทั่งต้นปีนี้จึงอาศัยจังหวะฤดูที่ปริมาณน้ำในคลองต่ำลง นำเศษเข็มคอนกรีตตลอดจนไม้สนที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพื่อความรวดเร็วและประหยัด มาตอกเป็นแนวถึงสองชั้น เพื่อป้องกันแรงกัดเซาะ และขุดดินทรายในคลอง บริเวณที่ตื้นเขินขึ้นมาถมบริเวณที่ดินที่ขาดหายไป

แนวผิวดินที่ยังไม่ได้ปรับแต่ง คือส่วนที่เคยถูกน้ำกัดเซาะพังหายไป
       ขณะนี้ การดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ คงเหลือแต่การใช้รถแทรกเตอร์ปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกับระดับผิวดินเดิมอีกเล็กน้อย ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผิวดินแห้งเท่านั้น โดยพื้นที่ที่เคยหายไปเกือบ ๑ไร่ และได้นำกลับมานี้ มีความเหมาะสมที่จะเป็นจุดชมวิวคลองประแสที่สวยงามจุดหนึ่งของเมืองแกลง เนื่องจากเป็นจุดที่คลองประแสซึ่งไหลมาจากด้านทิศเหนือ แยกออกเป็นสองสายคลอง โดยทางหนึ่งไหลไปด้านทิศตะวันออก ผ่่านสะพานบ้านนา ผ่านหลังวัดโพธิ์ทองฯ ผ่านชุมชนและสะพานดอนมะกอก ผ่านชุมชนบ้านแหลมยาง ส่วนอีกสายหนึ่งนั้น ไหลไปทางทิศใต้ ผ่านชุมชนบ้านหนองแหวน ผ่านสะพานลมโชย สะพานดำ ผ่านชุมชนสุนทรโวหาร ผ่่านสะพาน ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน ชุมชนหนองกระโดง ชุมชนพลงช้างเผือก และไปบรรจบกับคลองสายแรกที่หัวแหลม ชุมชนบ้านแหลมยาง 


       ในอนาคตจะได้มีการจัดภูมิทัศน์บริเวณนี้ให้เกิดความสวยงาม มีความสอดรับกับศาลาเก้าเหลี่ยมกลางสระน้ำบริเวณเดียวกัน ซึ่งเตรียมที่จะลงมือในเร็ววันนี้แล้ว และเมื่อแล้วเสร็จ ประชาชนจะสามารถไปใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนหรือจัดกิจกรรมนันทนาการได้ต่อไป 


ดูภาพจากตำแหน่งจริงได้ที่...
http://www.panoramio.com/photo/52611601

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป