โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เยี่ยมเรือนเยือนถิ่นเมืองแกลง ตอนที่ ๓..รายได้กล้วย ๆ จากแปลงผักลุงกล้วย บ้านดอนมะกอก

เพิ่มคำอธิบายภาพ
       ลุงกล้วย ยินดี มีบ้านตั้งอยู่ในที่ดินสิบกว่าไร่ริมปั๊มน้ำมัน ไต๋ ปิโตรเลียม...

       ว่าที่จริง..บ้านเดิมแกอยู่ข้างบ้านเจ๊แมว ฝั่งตรงกันข้ามเยื้อง ๆ กันกับที่อยู่ปัจจุบัน เพียงแต่มีถนนสุขุมวิทกั้นอยู่เท่านั้น


http://www.youtube.com/watch?v=wiYiKzhEi0k
       แต่เป็นอันว่า ย่านชุมชนโพธิ์ทอง และชุมชนดอนมะกอกเรื่อยไปจนถึงชุมชนแหลมยางนี้ สภาพสัณฐานของธรณีล้วนเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงในฤดูฝนไปทั้งผืน บ้านเรือนแต่เดิมจึงมีเสาเรือน มีไต้ถุน กระทั่งมีถนนสุขุมวิทที่สร้างยกระดับหนีน้ำแล้วนี่แหละ เราจึงจับเอาระดับถนนเป็นเกณฑ์ถมดินเวลาจะเข้าอยู่ ไม่เว้นแม้แต่ระดับธรณีของสนามกีฬาและสวนสาธารณะ ของเทศบาลฯ

       ลุงกล้วยก็อยู่ในวังวนเดียวกัน เมื่อหลายสิบปีก่อนต้องเสียเงินถมที่สิบกว่าไร่ของแกกระทั่งแทบหมดตัว และยังยึดอาชีพเก็บรายได้จากพืชผักที่่งอกเงยขึ้นจากดินที่แกถมหนีน้ำ ให้ใช้เพาะปลูกได้ตลอดปีนี่แหละ นำไปขายที่ตลาดเช้ามากระทั่งปัจจุบัน

       เมืองแกลงนิวส์ ได้พบพืชพันธุ์หลายชนิด โดยเฉพาะพืชน้ำอย่าง ดอกบัวในบึงเล็ก ๆ หลังบ้าน ดอกดาวเรืองในแปลงปลูกน้อย ๆ ที่ขายดีเพราะชื่อเป็นมงคล  มีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นขี้เหล็กที่เด็ดยอดขายสดและต้มไปเสร็จให้เก็บอยู่ประจำ ยังมีต้นไม้เลื้อยอย่างถั่วฝักยาวและต้นตำลึงปลูกไว้ขาย มีผลไม้อย่างเงาะและมังคุดอยู่บ้าง  มีโรงเห็ดขนาดย่อม ๆ สามสี่โรงที่ลูกชายทำระบบให้น้ำอัตโนมัติไว้ มีเล้าเป็ดที่เลี้ยงเสริมด้วยเศษผัก และเนื้อมะพร้าวคั้นน้ำแล้วไว้กินไข่  และยังเหลือข้าวเปลือกอยู่หลายกระสอบในยุ้งเล็ก ๆ เพราะบ้านนี้สีข้าวไว้กินเองตลอดมา

       ลูก ๆ เ้จ้าของบ้านค่อนข้างเกรงใจ เพราะเห็นสวนดูรกไปด้วยหญ้า  แต่ตรงกันข้าม ในความรกที่ตรงกันข้ามกับการจัดระเบียบต้นไม้ใบหญ้ากันด้วยสารเคมีนี่แหละ มันมีความหลากหลายทางชีวภาพที่แซมซ่อนและเกื้อกูลต่อกันอยู่เสมอ  

       และแทบไม่น่าเชื่อว่า่ ครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่หกเจ็ดคนนี้ จะยังชีวิตอยู่มาได้จนปัจจุบันด้วยการเพาะปลูกพืชผักสารพัดสารพัน และพาเอาพืชภัณฑ์ธัญญาหารที่เกิดจากผืนดินและน้ำในบึงที่บ้านไปขายที่ตลาดเรื่อยมา นอกจากเกิดเป็นรายได้ของครอบครัวนี้แล้ว  ผู้คนในพื้นที่ก็ัยังได้รับประทานพืชผักพื้นบ้านที่สดและปลอดภัยอีกทางหนึ่งด้วยเป็นสำคัญ

กิ่งผักปลังจากเทศบาล เอาไปแช่น้ำให้รากงอก
       การพัฒนาบ้านเมือง คือการทำให้บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ และส่งเสริมอาชีัพที่ไม่ขัดแย้งหรือไปกระทบสร้่างความเสียหายต่อธรรมชาิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน และความอุดมสมบูรณ์ดังว่านี้ เริ่มต้นได้ที่บ้านเรือนของเราทุกคน บวกกับความเข้าใจสภาพพื้นที่ เข้าใจธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ และเข้าใจความหมายของการพัฒนาอย่างถูกทาง แล้วลงมือทำไปพร้อม ๆ กัน     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป