โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดินฟ้าอากาศแปรปรวนทั่วโลก...เมืองแกลงซักซ้อมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน

      
สรุปเนื้อข่าวเป็นวีดีโอที่..http://www.youtube.com/watch?v=Or7nyOgHU38


       ตลอดเดือนสองสามเดือนที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลงมุ่งให้ความสำคัญต่อประเด็นการเตรียมการก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งได้มีการประชุมซักซ้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว งานภาคสนามในเรื่องการขุดลอกเพื่อให้การระบายน้ำคล่องตัวขึ้น ได้ดำเนินการไปในหลายพื้นที่ ดังนี้

       ๑. ขุดลอกร่องน้ำบริเวณสี่แยกหมอเปลี่ยน ตรงตำแหน่งปลายถนนหนองกันเกรา ป้ายทันใจ ส่วนที่เชื่อมต่อกับถนนบ้านบึง แกลง รวมถึงถนนบ้านบึง แกลงด้านทิศตะวันออก จากสี่แยกไปจนถึงร้านเพิ่มเซียงกง เพื่อให้น้ำฝนไหลลอดถนนบ้านบึง แกลงไปลงคลองประแสได้ดีขึ้น

       ๒. ขุดลอกร่องน้ำบริเวณบ้านหนองจั่น ช่วงจากร้านตายายขึ้นไปทางทิศตะวันตก ผ่านปั๊มแก๊ส ไปถึงลำรางข้างปั๊มเอสโซ่  และบริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศเหนือ เพื่อให้น้ำฝนไหลรอดใต้ถนนสุขุมวิทได้คล่องตัวขึ้น

    
        ๓. ขุดลอกร่องน้ำบริเวณที่ดินสามเหลี่ยมชายธงหัวถนนโพธิ์ทอง ด้านติดถนนสุขุมวิท เพื่อให้น้ำฝนที่ไหลรอดท่อใต้ถนนสุขุมวิทไปทางลำรางข้างร้านเปี๊ยกประดับยนต์ได้ดีขึ้น

    

       ๔. ทำพนังกั้นน้ำด้วยแท่งคอนกรีตใช้แล้ว และไม้สนป้องกันความแรงของกระแสน้ำที่ไหลมาจากด้านทิศเหนือ ไม่ให้ส่งผลกระทบในการกัดเซาะที่ดินด้านทิศตะวันตกสนามกีฬาและสวนสาธารณะ ของเทศบาลฯ ได้อีกต่อไป

    
       ๕. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาค บริเวณถนนบ้านบึง แกลง ข้างห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขนาด ๑๖๕ แรงไม้ เพื่อให้สามารถสูบน้ำจากบริเวณถนนสารนาถฯ และถนนหนองกันเกรา ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

       ๖. งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จัดทำถุงทรายพร้อมประจำตามพื้นที่จุดเสี่ยงที่น่าจะประสบปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน ขณะฝนตกหนัก อาทิ บริเวณถนนหนองกันเกรา ถนนสุนทรโวหาร ถนนพลงช้างเผือกซอย ๑ ถนนเทศบาล ๑ เพื่อป้องกันคลื่นน้ำในถนนซัดเข้าบ้านเรือนเมื่อมีรถยนต์วิ่งผ่าน

       ๗. เทศบาลตำบลเมืองแกลงจัดประชุเตรียมการป้องกันปัญหาการระบายน้ำไม่ทันในฤดูฝน และในช่วงน้ำหลากจากทิศเหนือของเมือง กับทุกส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประธานชุมชนต่าง ๆ และคณะกรรมการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อซักซ้อมมอบหมายหน้าที่การงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ทันสถานการณ์


       หากท่านมีข้อแนะนำประการใด ก็สามารถติดต่อเทศบาลฯ ได้ในช่องทางต่าง ๆ ที่ท่านสะดวก เพื่อได้ปรับปรุงพัฒนาบ้านเมืองของเราร่วมกันต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป