โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกาเมืองแกลงนุ่งขาวห่มขาว ฝ่าไอแดด สร้างหลังคาสีเขียวคลุมเมือง

  ชมคลิปวีดีโอได้ที่..

 http://www.youtube.com/watch?v=Z3GhMJz0NsA

หรือ...http://www.youtube.com/watch?v=EIZWBnSHSAQ (ประกอบเพลงโดยมือใหม่)

       วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม นี้ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งกำหนดให้เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับ วัดพลงช้างเผือก พร้อมด้วย อุบาสก อุบาสิกา ชุมชน ชมรม หน่วยงานหลายแห่ง จัดโครงการ "คืนป่า่ สู่เมือง" โดยระดมปลูกไม้ยืนต้นบนเนื้อที่ ๑๓ ไำร่ ในที่ดินของวัดพลงช้างเผือก บริเวณด้านหลังของวัด หลังจากเตรียมการขุดหลุม ลงปุ๋ยหมักมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เพื่อให้ทันในช่วงต้นฤดูฝนนี้

       ในการปลูกไม้ยืนต้นครั้งนี้ ยึดหลักการคือ ๑. ไำม่จัดระเบียบต้นไม้ เป็นแถว เป็นแนว เพื่อให้ต้นไม้ได้เกื้อกูลกัน และมีสภาพเหมือนป่า  ๒. จัดหาต้นไม้ที่คนและสัตว์สามารถใ้ช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในวันข้างหน้า อาทิ  ต้นสัก ต้นยางนา ต้นตะเคียน ต้นพยอม ต้นหว้า เป็นต้น  ๓. เทศบาลฯ จะเข้าบำรุง ดูแลรักษาเพื่อให้ต้นไม้นี้เจริญเติบโตเป็นผืนป่าแห่งใหม่ของเมืองแกลงต่อไป โดยจะทำการค้ำยันให้มั่นคงแข็งแรง  รดน้ำ ใส่ปุ๋ยตามรอบระยะเวลานับจากนี้ไป

       อนึ่ง นอกจากบริเวณผืนป่าแห่งใหม่นี้แล้ว ในระยะหลายปีที่ผ่านมา เทศบาลฯ ได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ยืนต้นทั้งในวัดสารนาถธรรมาราม วัดโพธิ์ทองพุทธาราม และโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ตลอดจนตามแนวถนนสายต่าง ๆ ที่สามารถจะกันพื้นที่ไว้ปลูกไม้ยืนต้นได้ เช่น ถนนแกลงกล้าหาญ ทางเข้าสนา่มกีฬาฯ เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังได้ปลูกต้นสน ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่เติบโตเร็ว และทนทานไว้จำนวนมากตลอดแนวชายคลองประแส โดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามบริเวณชุมชนบ้านแหลมยาง เพื่อเป็นแนวกันชน ป้องกันการรุกล้ำชายคลอง และเพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ชายคลองที่มีต้นไม้ในพื้นถิ่นขึ้นอยู่จำนวนมาก สำหรับเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งสามารถประหยัดงบประมาณรายจ่ายในการจัดซื้อไม้สนมาใช้ประโยชน์ได้อีกเป็นสำคัญ  โดยขณะนี้ ต้นสนที่ปลูกไปคราวแรก เมื่อประมาณสี่ปีที่แล้ว ก็เติบโตจนสามารถจะเลือกตัดนำมาใช้ในกิจการของเทศบาลฯ ได้บ้างแล้ว เช่น ใช้ในงานก่อสร้่าง ใช้เป็นไม้ค้ำยันต้นไม้อื่น  ใช้ในงานทำสะพานหรือเวทีงานบุญกลางบ้าน เป็นต้น โดยจะมีการปลูกเพิ่มและปลูกซ่อมควบคู่กันไป

       ในโอกาสวันวิสาขบูชาปีนี้ จึงนับเป็นอีกวันสำคัญทางศาสนาวันหนึ่งที่มีความหมายและมีคุณค่าที่ญาติโยมได้มาร่วมกันปลูกป่าให้กับเมืองแกลงร่วมกับทางเทศบาลฯ






ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่...https://picasaweb.google.com/maepim/172011#

ดูตำแหน่งป่าเมืองแกลงแห่งใหม่ได้ที่...http://www.panoramio.com/photo/52818307

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2554 เวลา 09:32

  นับเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชม ผู้คนพร้อมใจร่วมใจกันเพื่อพระพุทธศาสนา

  เพื่อบ้านเมืองของเรา เพราะสถานที่ที่ปลูกป่าแห่งนี้ อนาคตจะปรับปรุง

  เป็น"สวนป่าศึกษาธรรม" (ชื่อในความคิดของผู้เขียน) คือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวเมืองแกลง ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านครับ

  อุทัย วงศ์สุบิน

  ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป