โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อาคารเอนกประสงค์ หลังคาไร้โครงสร้างเหล็กถัก คืบหน้าแล้วกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์

ความคืบหน้าล่าสุด วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔


       ในอนาคตอันใกล้ หรือประมาณภายในกลางเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ อาคารเอนกประสงค์ซึ่งมีขนาดความกว้างถึง ๓๐ เมตร และความยาว ๘๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒.๕ ไร่  มูลค่าการลงทุนประมาณ ๑๓ ล้านบาท ก็จะแล้วเสร็จ  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการใช้รถเครนยกหลังคาชนิดพิเศา รูปทรงโค้งครึ่งวงกลม แบบไร้โครงสร้างรับน้ำหนักช่วงกลางตัวอาคารขึ้นไปประกอบ ซึ่งคงเหลือพื้นที่ต้องดำเนินการอยู่อีกประมาณไม่เกิน ๑๐ เมตร

ภาพถ่ายแบบ panorama
       อาคารเอนกประสงค์ดังกล่าว ได้รับการประสานงบประมาณจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเป็นงบประมาณของกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว โดยมีเทศบาลตำบลเมืองแกลงเป็นผู้ดำเนินการออกแบบ และกำหนดพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการโดยจังหวัดระยอง โดยมีนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง

       สำหรับความสูงของเสาโครงสร้า่งอาคารจำนวนด้านละ ๙ ต้นนั้น มีความสูงต้นละ ๙ เมตร และมียอดหลังคาวัดจากระดับพื้นที่สูง ๑๖ เมตร เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็จะสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้เอนกประสงค์  แต่ในระยะต่อไป เทศบาลฯ ยังมีแนวคิดที่จะออกแบบส่วนขยายพื้นที่โดยรอบอาคาร รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และสามารถใช้งานได้อย่างเอนกอนันต์ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป  เพื่อให้เป็นสิ่งปลูกสร้า่งอีกชิ้นหนึ่งที่จะอยู่คู่กับสนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองแกลงต่อไปตราบนานเท่านาน

ชมวีดีโอความคืบหน้าการก่อสร้างล่าสุด ณ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

1 ความคิดเห็น:

  1. แน่ใจหรือว่าคำนวนถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแล้ว

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป