โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

บ่อรองรับน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลฯ บทพิสูจน์ความพยายาม สู่ขั้นตอน "การทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

แผนภูมิแนวทางการจัดการบ่อน้ำเสียของโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลฯ
       เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคมนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้นำรถแบ็คโฮร์จากหลุมฝังกลบขยะ มาขุดลอกบ่อรองรับน้ำเสียขนาดกว้างยาวประมาณ ๑๕ * ๘ เมตร บริเวณด้านหลังอาคารโรงฆ่าสัตว์ ถนนสุนทรภู่  ทั้งนี้ เนื่องจากบ่อดังกล่าวได้ใช้งานมานานนับสิบปี เกิดการหมักหมมของน้ำเสียที่ไหลมาจากโรงฆ่าสัตว์ และภายหลัง ได้วางท่อระบายน้ำให้ไหลมาจากลานสายพานคัดแยกขยะอีกช่องทางหนึ่ง

ก้นบ่อที่มีดินตะกอนสะสมอยู่จำนวนมาก
       และในระยะสองสัปดาห์ที่ผ่านมา น้ำเสียจากลานคัดแยกขยะ ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบดูดออกจากบ่อพักน้ำแทน ส่วนน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์ ในระยะนี้ จะใช้ระบบขุดบ่อให้ลึกจากก้นบ่อเดิม แล้วใช้ระบบดูดออกเช่นกัน โดยในการขุดลอกครั้งนี้ ได้นำตะกอนดินโคลนขึ้นจากก้นบ่อจำนวนมาก และเตรียมใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ฉีดพรมทำความสะอาด และตากบ่อด้วยแสงแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคสักระยะหนึ่ง  จากนั้น เทศบาลฯ มีเป้าหมายจะให้บ่อรองรับน้ำเสียนี้ แปรสภาพเป็นบ่อน้ำดี เป็นสระบัวให้เกิดความสวยงามแก่บริเวณดังกล่าวต่อไป  โดยในอนาคต น้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์และลานคัดแยกขยะ จะถูกดูดนำไปปล่อยเพื่อการบำบัดด้วยระบบ "บึงประดิษฐ์" ให้อยู่ในสภาพดีก่อนจะปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป

ชมวีดีโอสั้นการขุดลอกได้ที่นี่...


http://www.youtube.com/watch?v=MFRCdOV1ZFI

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป