โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กลุ่มบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้า "GLOW" ...พาเยาวชนแกลง วังจันทร์ เขาชะเมา..Go "GROW" สู่มหาวิทยาลัย

คุณณรงค์ชัย วิสุตรชัย
จากกลุ่มบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้า โกล์ว
GLOW GROUP
       เมื่อวันพุูธที่ ๒๔ สิงหาคมนี้ กลุ่มบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้า โกล์ว (GLOW Group) นำโดยคุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย Senior Vice President - Government and Public Affairs ได้เดินทางมาเป็นผู้แทนของกลุ่มบริษัท ในพิธีเปิดโครงการทบทวนความรู้ สู่มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมหล่ำ ยั่งยืน โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร โดยมีนายสมชาย สิงห์กุล ปลัดอาวุโส อำเภอแกลง ผู้แทนนายอำเภอแกลงมาเป็นประธานในพิธีเปิด  ในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึุกษาร่วมให้การต้อนรับ

       โครงการดังกล่าว กลุ่มผลิตกระแสไฟฟ้า โกล์ว มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างและให้การสนับสนุนโอกาสทางการเรียนแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพื้นที่อำเภอแกลง วังจันทร์ เขาชะเมา ให้เพิ่มพูนความรู้ในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยเชิญครูที่มากด้วยทักษะความชำนาญทางการติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยจากกรุงเทพมหานคร มาเปิดอบรมวิชาความรู้ถึงระดับพื้นที่ ซึ่ง "โกล์ว" มีการจัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ ๕ แล้ว แม้ว่าที่ตั้งของกลุ่มบริษัท โกล์ว จะอยู่ในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่อื่นที่ไกลจากเมืองแกลงก็ตาม

       โครงการดังกล่าว จะจัดเป็นเวลา ๓ วัน คือวันที่ ๒๔ ๒๗ และ ๒๘ สิงหาคมนี้ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ของทั้งแกลง วังจันทร์ เขาชะเมา เข้าร่วมฟังการสอนเป็นจำนวนมาก 

       เทศบาลตำบลเมืองแกลงและผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ขอขอบพระคุณกลุ่มบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้า โกล์ว มา ณ โอกาสนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป