โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2 Act. 2 school + plus in Muangklang...นัดทำกิจกรรมใกล้วันพ่อ

      

   วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จัดกิจกรรมวันพ่อขึ้นเป็นครั้งแรกหลังเปิดการเรียนการสอนมาแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้เชิญคุณนิคม สุวรรณกิจ ผู้บริจาคที่ดินให้แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลงเพื่อสมทบการก่อสร้างโรงเรียน มาเป็นประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมการกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อ กับเป็นประธานรับความเคารพจากนักเรียน ในการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเดินทางมาร่วมงาน  ตลอดจนคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนมาร่วมรับการแสดงความเคารพกตัญญูจากลูก ๆ ด้วย ไม่นับรวมการแสดงของเด็ก ๆ ที่สร้างความอบอุ่น และความรู้สึกชื่นบานใจต่อบุพการี.....เป็นภาพตรึงใจจากการโอบกอดหอมฟอดอันละมุมนละมัยจากสายใยสู่สายใยของความผูกพันทั่วไปในวันนี้อย่างน่าจดจำ

       ในขณะที่อีกฟากหนึ่ง ลูกเสือเนตรนารี จากโรงเรียนแกล วิทยสถาวร ถึง ๕๕๕ ชีวิต ออกเดินทางไกลตามหลักสูตร โดยปีนี้เลือกใช้เส้นทางจากที่ตั้ง มุ่งหน้าสู่ท่าน้ำศาลาต้นโพธิ์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ท่าน้ำศาลาแหลมท่าตะเคียน วัดสารนาถธรรมาราม เพื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องราวพื้นที่ตั้งบ้านเมืองแห่งตน โดยมีทีมวิทยากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลงคอยประจำฐานเพื่อส่งถ่ายข้อมูลประจำเมืองแก่ลูกเสือ เนตรนารีในทุกพื้นที่เป้าหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป