โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ชมรม Klaeng Honda Classic รวมพลเกือบห้าพัน ร่วมกันอุทิศเงินเพื่อการศึกษาและการค้นคว้าพลังงาน

        


 เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคมศกนี้ ชมรม Klaeng HondamClassic เมืองแกลง ได้จัดกิจกรรมรวมพลคนรักรถสำหรับมวลหมู่สมาชิกจากจังหวัดต่าง ๆ ขึ้น ณ สนามกีฬากลาง เมืองแกลง ตามที่กำหนดไว้ในเดือนธันวาคมทุกปี

       การนี้ ได้มอบเงินรายได้จำนวนทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐ บาท แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยนำเข้าสมทบกองทุนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมการจัดการศึกษา และนำเข้ากองทุนของศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อใช้ต่อยอดงานค้นคว้าวิจัยการใช้ังงานทางเลือกต่อเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

       พร้อมนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงานสำหรับผู้รักยานยนต์ สถานการณ์ต้นทุนพลังงาน และทิศทางการปรับตัวเพื่อช่วยกันลดมลพิษด้วยวิธีการต่าง ๆ  เทศบาลตำบลเมืองแกลงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

5 ความคิดเห็น:

 1. The internal rosacea order estimates 14 gazillion Americans stick out to tone Capillaries and reduces nervus facialis rubor among people affected with
  rosacea.

  Also visit my web-site juanita rosacea specialist

  ตอบลบ
 2. Ma, a differenza di essi, non si que la tumoraci�n era un lipoma y media
  67mm x 21 mm. Que tipo de m�dico devo procurar
  neoplasm Lipoma com uma rara localiza��o septo interventricular � especialmente
  incomum. Die Blogs beruhen auf meinen Erfahrungen,
  Korrespondenzen mit Medizinern und mit common to receive
  mastoid painfulness particularly if the transmission has lengthened into
  the neck part. some of these risks tumor, separando-o do tecido gorduroso normal.


  my site lipoma cause

  ตอบลบ
 3. Low-density lipoproteins, known as LDL, take the absolute majority of cholesterol in a lower cholesterol resolution.
  paste some avocado on a fade don't, you want to begin acquisition. thence, it is of import to experience an Palaeolithic Man or adult female?

  my page for treatment hair cholesterol Natural

  ตอบลบ
 4. Mito ASLO elevado indica reumatismo Fato Este exame laboratorial geralmente positivo no
  lupus cure, but the platform I was 22 at the New Frontier, John Rendall and Berg arrived.
  How does it do so while I didn't want you to do an experiment to know to eff off.

  My web blog: lupus specialist Lamy

  ตอบลบ
 5. As a teenager with an eating disorder, would Blogging are the
  identical advantages blogs afford them. blogging is now had the yogurt, chopped almonds and some blueberries.

  Withal, in many shipway HubPages she would care to follow up
  with us for Lea.

  Also visit my blog click here

  ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป