โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รื่นรมย์ หรรษา สัปดาห์ละนัดเดียว...ทั้งถือ ทั้งทัก ทั้งเคี้ยวเพลิน

  

.....นัดที่สองของตลาดกลางแกลงผ่านไป
       สำคัญกว่าการซื้อ การขาย...ว่าไหม...คือความยิ้มแย้มทักทายที่ได้มาพบปะกัน...

.......ฝันว่าอยากเห็นตลาดเป็นแบบไหน....
       อยากทำให้เป็นตลาดผักสีเขียวพื้นบ้าน ปลูกกันเอง ซื้อขายกันเอง
       กุ้ง หอย ปู ปลา หากันมาแต่ในคลองบ้านเรา
       งานประดิษฐ์ งานฝีมือ เมื่อไม่ทำด้วยเครื่องจักรแล้วไซร้ ให้เอามาขายกัน
      
...... ใช้ใบตอง เชือกกล้วย ถุงผ้า ตะกร้า เป็นภาชนะใส่ของ
       อย่ายีดครองพื้นที่ตรงนี้ตรงนั้นฉันจอง
       ไม่ทำอะไรมากไปกว่าวัตถุประสงค์ให้ได้มาพบเจอกัน นำของดี ๆ มาสู่กัน 
       ถ้าขนาดตลาดจะเล็ก ก็ให้เล็กอย่างอัดแน่นด้วยคุณภาพ
      และถ้าตลาดจะขยาย ก็ต้องคุมหัวคุมท้ายไม่ให้ข้าวของฉีกแนวไปจากเมื่อคราวตั้งต้นตรงนี้

.......นัดหน้ามาเสาะหารอยยิ้ม มาโปรยคำทักทาย มาบองของสด สะอาด ปลอดภัย กันใหม่ครับ
       
       


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป