โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แล้วขิงแก่เมืองแกลง.. หัวใจก็ไม่ยอมแพ้จริง ๆ..กว่าสี่ร้อยชีวิต ฝ่าเดินเพื่อในหลวงกว่า 3.5 กิโลเมตรฉลุยหลังทุกผู้นามพร้อมกันเปล่งเสียงสดุดีมหาราชาดังกึกก้องในหัวใจ

  
    


    มาตามนัดโดยมิต้องขึ้นป้ายประกาศแม้เพียงสักป้าย สำหรับชาวชมรมผู้สูงวัย เมืองแกลง...ที่เปรียบดังขิงแก่ อันยิ่งแก่ยิ่งเผ็ด เด็ดสะระตี่...พลันพร้อมส.ส.นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ นายอำเภอแกลง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแกลงเปล่งเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชาแล้ว ขบวนที่เคล้าเสียงเพลงแห่งความจงรักภักดีได้เคลื่อนออกจากหอประวัติเมืองแกลง มาตามเส้นทางสุนทรโวหาร สุขุมวิท ลอดอุโมงค์ร่มไม้ที่ถนนแกลงกล้าหาญ ด้วยระยะทางกว่า ๓.๕ กิโลเมตร ถึงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เดินตามกันมาเป็นริ้วสีชมพูครบถ้วนทั่วทุกตัวคน

     มิเพียงนัยอันยิ่งใหญ่ที่จะสำแดงหัวใจในความเป็นข้ารองพระบาทที่จะถวายพระพรแด่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระเจริญในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษาแล้ว ชาวขิงแก่ยังนับเอาเป็นกิจกรรมพบปะสร้างเสริมพลานามัย บวกกับการจำหน่ายเสื้อ "ขิงแก่ หัวใจไม่ยอมแพ้" เพื่อระดมทุนสำหรับการดำเนินงานของชมรมด้วยพลังของชาวขิงแก่เองอย่างน่ายกย่องสรรเสริญอีกด้วย

     อดขึ้นข่าว ติดป้ายติดแท็กชื่นชมใจทุกดวงที่ไม่ยอมแพ้ อันมารวมกันเพื่อพ่อไว้ในโอกาสนี้มิได้ ที่ทำให้ชุ่มชื้นชื่นใจ....


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป