โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ส่งท้ายวันแห่งความชุ่มชื่นใจ เมืองแกลงปรับปรุงสะพานข้ามคลองตั้งใจถวายพ่อ

     


 งานส่งท้ายที่เทศบาลฯ ตั้งใจทำถวายพ่อวันที่ ๕ ธันวาคมปีนี้ คือการปรับปรุงทาสีสะพาน "เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี " ที่อาศัยข้ามคลองประแสอยู่บริเวณถนนท่ายายบุญ - บ้านบนเนิน ( ซอยลมโชย) มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ 

       สะพานนี้ แต่เดิม เมื่อกรมโยธาธิการมาการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นแทนสะพานไม้เดิมที่เรียกกันว่าสะพานฝั่งธน ถนนโพธิ์ทองเมื่อปี ๒๕๓๕ ก็ได้มีการรื้อถอนนำไม้สะพานจากตรงนี้ มาสร้างที่ซอยลมโชย  จนเมื่อปี ๒๕๔๗ สะพานไม้ซอยลมโชยทรุดโทรมบำรุดอย่างหนัก รถยนต์ไม่สามารถข้ามไปมาได้  เทศบาลจึงออกแบบก่อสร้างใหม่เป็นสะพานคอนกรีต ความยาว ๓๒ เมตร ความกว้าง ๖ เมตร สองฝั่งสะพานมีทางเดินเท้ากว้าง ๑ เมตร แต่ละฝั่งมีช่องยืนขนาดกว้าง ๑ เมตร ๒ ช่อง แยกออกจากทางเท้า ใช้สำหรับชมวิวคลอง ที่รอสะพานทั้งสี่ด้าน ออกแบบเป็นเสาสูงสำหรับติดไฟฟ้าแสงสว่างที่หัวเสา

       ระหว่างการก่อสร้าง เทศบาลได้ประสานงานไปยังสำนักราชเลขาธิการในพระองค์ และได้รับอนุญาตให้ติดตราสัญลักษณ์ พร้อมกับชื่อสะพานว่า "สะพานเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี" เมื่อปี ๒๕๔๙ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานมาถึง ๖๐ ปี ยิ่งกว่ากษัตริย์ใด ๆ ในโลกนี้

       ปัจจุบัน มีผู้ใช้สะพานและเส้นทางสายนี้กันมาก ด้วยเป็นเส้นทางมุ่งสู่สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา และใช้เชื่อมโยงเป็นถนนของผู้คนในท้องถิ่นเมืองแกลงระหว่างทิศตะวันออกทตะวันตกเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องไปพึ่งพาทางหลวงแผ่นดินอย่างถนนสุขุมวิท สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินและประหยัดระยะการเดินทางได้มาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป