โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตลาดสีเขียว นัดที่สาม..พรึ่บพรั่บด้วยถุงผ้า ตะกร้า เชือกกล้วย
       นัดที่สามของตลาดกลางแกลง...ท่ามกลางความแย้มยิ้มไมตรี ยังได้พบเห็นสิ่งดี ๆ ที่ฝ่ายผู้ขาย และผู้ซื้อ ต่างไม่พยายามจะใช้ถุงพลาสติค กล่องโฟม แต่เลือกที่จะใช้ใบตองห่อของ ใช้เชือกกล้วยร้อยเหงือกปลา ใช้ถุงผ้า และหิเวตะกร้ามาจ่ายตลาด

       เทศบาลฯ จัดเตรียมแคร่ไม้ไผ่เพิ่มไว้อีกสามสิบตัว และเมื่อตลาดวาย ยังได้เห็นพ่อค้าแม่ขายขวนขวายยกแคร่กลับมาคืนน่าชื่นใจ ไม่นับรวมการทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้

      ที่สำคัญมากมาย คือการได้ความจากพ่อค้าแม่ค้าหลาย ๆ รายว่าได้ปลูกพืชผักสวนครัวกันเพิ่มขึ้นอีก ด้วยแน่ใจว่าหากมีเหลือก็มีที่ขายที่ตลาดนี้.... และลำดับต่อไปในอีกไม่ช้านาน  ยังหวังใจจะได้เห็นผลผลิตจำพวกพืชผักจากอีกหลายต่อหลายโรงเรียนที่ได้มีการติดต่อประสานงานกันนอกรอบให้บรรดานักเรียนได้ลงแรงช่วยกันปลูก ได้มาวางซื้อขายแลกเปลี่ยนกันที่นี่  โดยที่เทศบาลฯ เต็มใจและยินดีสนับสนุนทั้งปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกที่ผลิตได้เองให้ครับ

       นี้จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ชีวิตที่เราทั้งหลายได้มาช่วยกันประดิษฐ์ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นในเมืองแกลงถิ่นเนาว์....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป