โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อาคารส่วนต่อเติมจากบ้านก๋ง ได้ปริมาณงานตามแผนขั้นตอนที่ ๑ ..ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใส่ใจหมายเสร็จตามกำหนด

       

  ๑๑ ธันวาที่ผ่านมา คุณนงพัลค์ จั่นเจริญ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หนึ่งในคณะกรรมการตรวจการจ้างตามที่เทศบาลฯ ได้เรียนเชิญเข้าร่วมในโครงการก่อสร้างอาคารขนาดหน้ากว้าง ๑๖ เมตร ลึก ๖ เมตร ต่อเติมเชื่อโยงกับบ้านก๋ง อันมีรูปแบบลักษณะอาคารที่เกิดอยู่ในยุคเดียวกัน ได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความก้าวหน้าของงานในขั้นตอนการกำหนดผังตำแหน่ง และงานวางฐานรากอาคาร ที่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนงวดงานที่ ๑ ปรากฎได้ปริมาณงานทันตามแผนเป็นที่น่าพอใจ

       ล่าสุด ขณะนี้อยู่ในแผนงานช่วงที่ ๒ คืองานปรับเทพื้นชั้นล่าง ตั้งเสาเทคานรับน้ำหนักเตรียมขึ้นพื้นชั้นที่สองของอาคาร ก่อนที่จะเข้าสู่งานก่อผนัง มุงหลังคา ฯ เพื่อให้ทันการเข้าจัดนิทรรศการในตัวอาคารในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ต่อไป ทั้งนี้อาคารบริเวณนี้ที่ได้วางแผนการออกแบบวัสดุการก่อสร้างอาคารโดยจำแนกออกเป็น วัสดุดิน ไม้ คอนกรีต นั้น  เมื่อแล้วเสร็จ จะสามารถเปิดให้ประชาชนทุกรุ่นวัยทั้งในและนอกพื้นที่ตลอดจนผู้สนใจเข้าศึกษาหาความรู้ได้ในราวสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนมีนาคม ศกหน้าเป็นต้นไป

       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป