โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิ่งกาดชาดอำเภอแกลงจับมือเมืองแกลงทำกุศลวันพ่อ

         

๔ ธันวาคม... กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จับมือเทศบาลตำบลเมืองแกลงเปิดรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติขึ้น ที่ หอประวัติเมืองแกลง ในการนี้ นายสุรพล เทียนสุวรรณ นายอำเภอแกลง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีกล่าวราชสดุดี... ในการนี้ มีสมาชิกกิ่งกาชาดฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ อสม. โรงพยาบาลแกลง เป็นฝ่ายดำเนินงาน มีประชาชนทั่วไป นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพแกลง พนักงานจากบริษัทเอพีน่ามอุตสาหกรรม จำกัด เข้าบริจาคโลหิต

       เมื่อเสร็จการ สามารถรวมรวมโลหิตได้ ๕๐,๔๐๐ ซีซี จากผู้บริจาคจำนวน ๑๑๒ คน (คนละ ๔๕๐ ซีซี) ทั้งนี้ ยังมีประชาชนที่แสดงความประสงค์มาบริจาคดวงตาไว้ในโอกาสนี้อีก ๓๖ ราย บริจาคอวัยวะส่วนอื่นๆ (ปอด ตับ ไต หัวใจ) อีก ๑๓ ราย ....ขอขอบคุณคุณดวงพร เทียนสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง พร้อมคณะและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นกุศลแก่เพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยรอความช่วยเหลือมา ณ โอกาสนี้ ขณะที่ คณะกรรมการทุกชุมชนในพื้นที่ ออกบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะในโอกาสวันพ่อเช่นเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป