โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เตือนขับขี่ด้วยความระมัดระวังขณะฝนตกหนักใน ๖ เส้นทาง

บริเวณจุดที่ควรชลอความเร็วของยานพาหนะขณะฝนตกหนักเพื่อความปลอดภัย
       ในระยะนี้ สภาพดินฟ้าอากาศโดยรวมอยู่ในช่วงฤดูฝน โดยที่พื้นที่บ้านเรา มีฝนตกหนักสลับเบาค่อนข้างถี่กว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  เป็นระยะที่ชาวนาเตรียมตกกล้าทำนา บ้างก็ไถพรวนและปักดำไปแล้ว

       และในพื้นที่เขตชุมชนเมือง  เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้เตรียมการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำไม่ทันในกรณีฝนตกหนักติดต่อกันไว้มาโดยตลอด และเทศบาลฯ จะขอแจ้งให้ทราบว่า กรณีชุมชนด้านทิศเหนือของถนนสุขุมวิท ขอให้ท่านโปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อขับขี่ขณะฝนตกหนักในบริเวณ กลางซอยวัดสารนาถฯ บริเวณหน้าศูนย์เยาวชนฯ ตลาด ๔ ถนนหนองกันเกรา ป้ายทันใจ และบริเวณปากซอยนพเก้า ถนนมาบใหญ่ เนื่องจากทั้ง ๓ แห่งนี้ อาจมีระดับน้ำท่วมผิวถนนกรณีฝนตกหนัก ขอให้ท่านชลอความเร็วของรถลง เพื่อความปลอดภัย

แผงกั้นบนถนนทาสีขาวแดงที่เตรียมไว้ใช้หากเกิดปัญหาระบายน้ำไม่ทัน
ขอให้สังเกตให้ดีขณะขับขี่ผ่านพื้นที่ที่อาจมีน้ำเ่อ่อสูงหากฝนตกหนัก 
       ส่วนพื้นที่ทางด้านทิศใต้ของถนนสุขุมวิท มีบริเวณที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่คือ บริเวณช่วงกลางถนนเทศบาล ๑ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊น้อง  บริเวณถนนเทศบาล ๒ หน้าร้านหมู มิตรยนต์ และบริเวณปากซอยบ้านหมอฉวน พลงช้่างเผือก ซอย ๑  ซึ่งอาจเกิดปัญหาลักษณะเดียวกันคือมีระดับน้ำเ่อ่อขึ้นบนถนน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก ก็อาจหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว โดยหันไปใช้เส้นทางอื่นแทน โดยเฉพาะในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร ฯ มีเส้นทางอื่นให้ท่านเลือกเดินทางได้อีกหลายสาย

       เทศบาลฯ จึงขอแจ้งมายังท่านได้โปรดเพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะการลดความเร็วของยวดยานพาหนะลง ซึ่งนอกจากจะทำให้ได้รับความปลอดภัยแล้ว ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนทั้งสองฝั่งถนนในกรณีน้ำกระซ่านหรือไม่ถูกคลื่นน้ำซัดเข้าบ้าน  จากการขับขี่ยวดยานรวดเร็วเกินไป ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้จัดเตรียมกระสอบทรายไว้ป้องกันน้ำซัดเข้าบ้านไว้ในจุดเสี่ยงแล้ว และได้เตรียมแผงไม้ทาสีขาวแดงไว้ตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้ท่านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว สามารถพิจารณานำมากั้นปิดเส้นทางหรือใช้ชลอความเร็วของรถได้ทันที หากเกิดกรณีฉุกเฉิน

       จึงขอความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ2 กรกฎาคม 2554 เวลา 14:42

    ฝากถึงนายกด้วยรถรางขับเร็วจังช้ากว่านี้หน่อยเถอะอย่าคิดว่าคนแก่นั่ง เด็ก นั่ง ฟรี ในใจไม่สนุกด้วยช้าหน่อยเถอะพ่อคุณ

    ตอบลบ
  2. จะกำชับให้ทันทีครับ...ขอทราบเส้นทางดังกล่าวด้วย

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป