โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ฝนซาเมื่อไร ลงมือก่อสร้างศาลาเก้าเหลี่ยม ที่สนามกีฬาฯ ได้ทันที

       เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ตลอดจนสะพานทางเดิน และศาลาเก้าเหลี่ยม ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ออกแบบให้มีการก่อสร้างขึ้นที่สระน้ำ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ได้เดินทางมาเพื่อพบนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เพื่อซักซ้อม ประสานงาน และหารือการเตรียมงานและการก่อสร้างดังกล่าวซึ่งเทศบาลฯ มีวัตถุประสงค์ ความตั้งใจก่อสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาในปี ๒๕๕๔ นี้

       ข้อสรุปจากการประชุมการก่อสร้าง เทศบาลฯ จะอนุญาตให้มีการสูบน้ำทั้งหมดออกจากสระน้ำ เพื่อความสะดวก ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง และความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี ๒๕๕๔ นี้  ส่วนปลาใหญ่น้อยทั้งหลาย จะได้ล้อมจับและนำไปปล่อยเลี้ยงไว้ในสระน้ำแห่งใหม่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หลังสนามฟุตซอลที่อยู่ในบริิเวณเดียวกัน 


       นอกจากนี้ จะได้ลงพื้นที่ร่วมกันพิจารณาการกำหนดเขตพื้นที่การก่อสร้างและการกองวัสดุ เนื่องจากต้องมีการตอกเสาเข็มในงานโครงสร้างฐานรากความยาวต้นละประมาณ ๑๐ เมตรจำนวนมาก และมีผู้ไปใช้สนามกีฬาอยู่ทุกวัน โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ที่กำลังมีการแข่งขันฟุตบอลชุมชนอยู่ในขณะนี้ จึงต้องมีการเตรียมด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างไว้ก่อน

       และหากฝนไม่ตกชุกจนเกินไปนัก ก็จะเริ่มเข้างานได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ต่อไป โดยเมื่องานก่อสร้างเริ่มต้นขึ้น เทศบาลฯ ใคร่ขอความกรุณาให้ท่านได้โปรดหลีกเลี่ยงบริเวณงานก่อสร้างดังกล่าวไว้ เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกในการดำเนินงาน  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป