โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เทศบาลฯ พร้อมเข้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามงบประมาณปี ๕๔ แล้วจากนี้เป็นต้นไป

ภาพแสดงบริเวณที่จะมีการพัฒนาตามงบประมาณ ปี ๕๔
แสดงชื่อโครงการบนตำแหน่งภาพ
       เดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นี้ นับเป็นปลายไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ เดือนกันยายนที่จะถึงนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดทำโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการจนสามารถก่อสัญญาได้แล้วเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และกำลังจะเริ่มดำเนินการในเร็ววันนี้ ดังนี้

       ๑. งานปรับปรุงผิวจราจรและวางท่อระบายน้ำถนนมาบใหญ่ ซอย ๒ และซอย ๔ หรือบริเวณซอยบ้านลุงง้วนและซอยถัดไป ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ เส้นทางบริเวณนี้ก็จะสามารถใช้การได้ด้วยความสะดวกครบครัน


       ๒. งานปรับปรุงผิวจราจรซอยบ้านป้าฝุ่น ตั้งสงบ จากที่เป็นผิวทางลูกรังมาแต่เดิม


       ๓. ถนนนพเก้า ซอย ๙ หรือซอยบ้านช่างต๋อง ไฟฟ้า ซึ่งจะปรับปรุงเป็นผิวจราจรมาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ำ หลัีงจากที่เทศบาลฯ ได้ดำเนินการด้านนิติกรรมเป็นทางหลวงเทศบาลเรียบร้อยแล้ว


       ๔. งานปรับปรุงผิวจราจรซอยสนามแบดนันทบุตรเดิม เนื่องจากผิวทางเดิมมีสภาพชำรุดเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน


       ๕. ถนนซอยรูปเกือกม้า บ้านคุณโหนก ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งผิวทางแอสฟัลท์ติกเดิมหมดสภาพเพราะอายุการใช้งาน


       ๖. งานวางท่อระบายน้ำจากบริเวณหลังโรงเจกุยอิงเกาะถึงปากซอยข้างร้านแว่นบิวตี้ฟูล เพื่อระบายน้ำจากถนนหนองกันเกรา ป้ายทันใจมาออกถนนสุขุมวิทอีกช่องทางหนึ่ง


       ๗. งานก่อสร้่างศาลาเก้าเหลี่ยม ณ กลางสระน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ซึ่งนำรูปทรงศาลาทรงงาน ณ พระราชวังไกลกังวลมาเป็นแบบ เพื่อเทอดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา


       ๘. งานก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบนเนิน ตอนที่ ๓ ตอนสุดท้าย บริเวณหน้าบ้านนายจำนงค์ เจริญกิจ ชุมชนวัดโพธิ์ทอง ที่จะทำให้การสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น


       ๙. งานปรับปรุงก่อสร้างถนนพร้อท่อระบายน้ำ ในหมู่บ้านลาวัณย์เสถียร ตอนที่ ๓ ต่อจากของเดิม


       ๑๐. งานวางท่อระบายน้ำถนนพลงช้างเผือก ซอย ๑ ฝั่งตรงข้ามบ้านหมอฉวนเพื่อระบายน้ำบริเวณถนนพลงช้างเผือกได้ดีขึ้น


       ๑๑. งานลาดยางถนนซอยข้างอู่ช่างจุ่น จากผิวทางลูกรังเดิม


       ๑๒. งานก่อสร้างผิวทางลาดยางซอยแยกจากซอยนายหยง กล้าหาญ จากสภาพผิวทางลูกรังเดิม

             นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังเตรียมที่จะประกาศสอบราคางานปรับปรุงอาคารตลาดสด เทศบาล ๑ หรือตลาดเย็นในเร็ววันนี้จากเงินรางวัลการพัฒนาตลาดสดที่ได้รับประมาณ ๖ แสนบาท และเทศบาลฯ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลฯ สมทบเพิ่มอีกประมาณ ๔ แสนบาท เพื่อปรับปรุงอาคารตลาดสดหลังเดิมให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น รวมถึงงานติดตั้งสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์ตามช่วงวัย ที่สนามกีฬาฯ เทศบาล โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ในวันที่ ๑๕ มิถุนายนนี้เป็นต้นไป 


       จึงประกาศแจ้งมาเพื่อทราบ โปรดเพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และขออภัยในความไม่สะดวกขณะดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ โดยหากมีข้อแนะนำเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินการ โปรดติดต่องานประชาสัมพันธ์ที่ ๐๓๘ ๖๗๑๑๓๒ ในวันและเวลาทำการ 

      

  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป