โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โยมวัดพลงฯ จับมือเทศบาล ช่วยกันซ้ำพื้นที่ ๑๓ ไร่ให้เป็นป่า รอบสอง

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายนที่ผ่านมา คณะกรรมการและศิษยานุศิษย์ วัดพลงช้างเผือก ได้ร่วมกันปลูกป่าในที่ดิน ๑๓ ไร่ บริเวณด้านหลังของวัด เป็นครั้งที่ ๒  โดยการปลูกในครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ยังมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่ง และไม้ยืนต้นที่เทศบาลฯ ได้นำไปปลูกในครั้งแรก มีการเติบโตได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ดินฟ้าอากาศเป็นใจให้ต้นไม้ได้งอกงาม

       และล่าสุด เมื่อวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ที่ผ่านมานี้ เจ้าหน้าที่งานพืชผักภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้นำไม้ยืนต้นไปปลูกเพิ่มเติมอีก คือ ต้นตะแบก จำนวน ๒๐ ต้น  ต้นขี้เหล็ก จำนวน ๑๐ ต้น  ต้นสะเดา จำนวน ๑๐ ต้น  ต้นตะเคียน จำนวน ๔ ต้น  ต้นกันเกรา จำนวน ๕ ต้น  ต้นยางนา จำนวน ๖ ต้น  ต้นประดู่ จำนวน ๔ ต้น รวมการปลูกไม้ยืนต้นในครั้งที่ ๒ นี้ จำนวนทั้งสิ้น ๕๙  ต้น ซึ่งยังคงอาศัยหลักการปลูกสวนป่าไว้คือ เพื่อให้คนและสัตว์ใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต  ไม่จัดระเบียบระยะระหว่างแถวหรือระยะระหว่างต้น การดูแลรักษาจะไม่ใช้ยาหรือปุ๋ยที่เป็นสารเคมี แต่จะดูแลด้วยปุ๋ยอินทรีย์ของเทศบาล จำพวกปุ๋ยน้ำอีเอ็ม หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เพื่อให้สภาพดินได้ฟื้นตัวมีสภาพเหมาะสมในระยะยาว


       เทศบาลฯ จึงของเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในช่วงฤดูฝนนี้ เพื่อประโยชน์ของเราเอง เพื่อความร่มรื่นสวยงาม และเพื่อลดภาวะสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงจนเกิดความแปรปรวนอยู่ทั่วไปในขณะนี้


       และในโอกาสต่อไป จะได้นำเสนอเรื่องการปลูกต้นสนเป็นแนวยาวตลอดริมฝั่งแม่น้ำประแส เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ กันพื้นที่ริมน้ำไว้ให้เป็นที่อนุบาลของสัตว์น้ำขนาดเล็กสู่ท่านต่อไป


ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่...
https://picasaweb.google.com/wongsubinuthai233/mCGBbD?authkey=Gv1sRgCKaIsv_Djea_Lg#


       


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป