โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เยี่ยมเรือนเยือนถิ่นเมืองแกลง ตอนที่ ๕ สวนรอบบ้านอุทัย วงศ์สุิบิน..ใช่แค่สุบิน..ลงมือปลูกจนได้กินผล

       ในซอยสุนทรภู่    ที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า  “ซอยชนบท”  แยกเข้าไปสายซอยอีกประมาณ  ๑๔๐ เมตร  เป็นบ้านของอดีตครูโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ข้าราชการบำนาญที่ปัจจุบันไม่ยอมอยู่หายใจทิ้งไปวัน ๆ โดยผันตัวเองมาทำหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงเพื่อร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองต่อไป


            เขาคือ ครูอุทัย วงศ์สุบิน เจ้าของบ้านที่มีบริเวณเนื้อที่กว่า ๒๐๐ ตารางวา กับศรีภรรยา  คุณวัชราภรณ์  อยู่กันสองคนตายาย เพราะลูกชายสองคนเติบโตจนแยกครอบครัวออกไป และไปทำงานต่างถิ่นหลายปีแล้ว


              ที่น่าสนใจคือ ครั้งที่ครูอุทัยปลูกบ้านเสร็จ เห็นมีที่ว่างรอบ ๆ บ้านอยู่อีกมาก แกจึงปลูกไม้ยืนต้นและไม้ดอก ไม้ประดับไว้เรื่อยมา  โดยมีทั้ง ไม้ให้ผล เช่น กระท้อน มะม่วง มังคุด มะพร้าว เป็นต้น  ส่วนไม้ดอกไม้ประดับ แม่บ้านรับหน้าที่ปลูก มีทั้งจำพวกไม้ให้กลิ่นหอม เช่น
เศรษฐีสยาม  โมกพวง  พุดสลับ  เป็นต้น  ไม้ประดับอื่นๆก็มี  เช่น  โกศล  เข็ม  ลีลาวดีลูกศร  ดอลลี่ดอลย่า  รวมถึงต้นหางนกยูงแคระที่เคยขอปันจากเทศบาลไปเมื่อหลายปีก่อนด้วย 

        ครูอุทัย  ไม่ได้คิดจะปลูกต้นไม้เหล่านี้ไว้เพื่อหวังได้นำผลมารับประทานเพียงหรือเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว ครูยังคิดว่า  ต้นไม้นั้นไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกหรือไม้ประดับย่อมให้ประโยชน์ในด้านความร่มรื่น  ร่มเงาและยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับเราได้ในยามที่เราแบ่งเวลาไปใส่ใจสังเกตสังกาอยู่กับเขา  จนเป็นงานอดิเรกที่เป็นความสุขชนิดที่ไม่ต้องเดินทางไปไกล ไม่ต้องใช้เงินซื้อหา  เมื่อเราเลี้ยงให้เขาเจริญเติบโต เขาก็ชูกิ่งใบให้ร่มเงาแก่เราเป็นการตอบแทน  ช่วยลดความร้อนภายในบ้านจากร่มเงาของต้นไม้ได้เป็นอย่างดี

       เมื่อไรที่ลงมือปลูกต้นไม้ ก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้แต่ต้นเลยว่า เราสามารถคิดหวังได้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกจะเติบใหญ่ได้ต่อไป เพราะดินฟ้าอากาศบ้านเราเป็นใจ  ครูอุทัย จึงอยากเชิญชวนทุกท่านให้หาพื้นที่ว่าง จากพื้นที่ที่ดูเหมือนจะไม่ว่างในบริเวณบ้านให้ได้ แล้วลงมือปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะในหน้าฝนอย่างในขณะนี้ เพื่อให้เทวดารดน้ำต้นไม้ให้เราได้อย่างสบาย ๆ  นอกจากนี้ ครูยังมีแผนการปลูกพืชระยะสั้นจำพวกผักสวนครัวไว้ในบริเวณบ้านอีกด้วย อย่างน้อย เพื่อเตือนใจให้รู้ว่า เราสามารถปลูกพืชที่เป็นอาหารที่เก็บเกี่ยวได้ในระยะเวลาอันสั้นไว้รับประทานเองได้เหมือนกับผลไม้ที่มีระยะเก็บเกี่ยวผลที่นานกว่า และเพื่อเตือนใจเรื่องดินฟ้าอากาศของโลกที่แปรปรวนจากการกระทำของมนุษย์ เรื่องการพึ่งพาตนเองโดยการปลูกไม้กินได้  และซื้อหาพืชผักไว้รับปรทานเพิ่มเติมตามความจำเป็น   


            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป