โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โรงเรียนเทศบาลฯ เตรียมขอรับการประเมินกรกฎาคมนี้...นายกอบจ.ระยองรุดดูสถานที่ก่อสร้่าง

       เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายนนี้ เวลา ๑๐ นาฬิกา เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงาน ในเรื่องการขอรับการประเมินการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลตำบลเมืองแกลงขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ปิยะ ปิตุเตชะ นายกอบจ.ระยอง (คนขวา) พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาล
ณ สนามกีฬาฯ เทศบาลตำบลเมืองแกลง
โดยมีมนตรี สิ้นเคราะห์ ที่ปรึกษานายกฯ ทต.เมืองแกลง
ให้การต้อนรับ
       ในการนี้ เทศบาลฯ ได้ขอความร่วมมือไปยังนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง ซึ่งได้มอบหมายให้นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครระยองมาเป็นผู้ให้ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการในการจัดเตรียมเอกสารรายละเอียดสำหรับการขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งคาดว่า จะสามารถยื่นเสนอขอรับการประเมินได้ทันภายในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ หลังจากที่ได้ข้อแนะนำซึ่งทำให้เกิดความชัดเจนครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยจากการประเมินเบื้องต้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ตระเตรียม ด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการด้านเด็กและเยาวชนในโครงการต่าง ๆ จำนวนมากที่ผ่านมา อาทิ โครงการนักสืบสายน้ำ รักแม่น้ำประแส  โครงการรับซื้อขยะรีไซเคิลในโรงเรียน  โครงการจัดรถขสมก.รับส่งนักเรียนไปกลับโรงเรียน  โครงการก่อสร้างลานหน้าเสาธง  โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล  โรงเรียนวัดพลงช้่างเผือก  โครงการเข้าบวชเณรภาคฤดูร้อน ที่วัดโพธิ์ทองพุทธาราม และวัดในเขตเทศบาล ภาคฤดูร้อน  โครงการจัดสอนพิเศษเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย  โครงการจัดส่งบุคลากรช่วยสอนเข้าไปให้ข้อมูลความรู้เรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นของตัวเอง และโครงการอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผู้อำนวยการ กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ได้พิจารณาเบื้องต้นแล้ว เห็นว่า มีความพร้อมสูงสุดที่จะขอเข้ารับการประเมินการจัดตั้งโรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ระยอง เขต ๒ ได้ต่อไป

ชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เทศบาลนครระยอง
บางส่วนของคณะทำงานจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลฯ
       ขณะที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายนที่ผ่านมานี้ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายจารุวัฒน์ สุนทรเวชพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนายธิวัตถ์ ผ่องแผ้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่การก่อสร้างอาคารโรงเรียนหลังแรกของเทศบาล ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างมูลค่า ๒๘ ล้านบาทให้ โดยขณะนี้ได้เห็นชอบกับแบบแปลนของทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง และอยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาเพื่อเตรียมลงมือก่อสร้างในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไปแล้ว


ชมภาพการประชุมเพิ่มเติมได้ที่...https://picasaweb.google.com/112954231219227709171/jvjkYG?authkey=Gv1sRgCNaiic7hha7uaA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป