โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ได้จังหวะจากฟ้า..ได้เวลาของดิน..พาคนเมืองแกลงชื่นใจ...ปลูกข้าวกินกันในเมือง

ย่ำซ่วบในแปลงนา พาต้นกล้าไปเป็นรวง
       ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจากที่พื้นที่โดยทั่วไปของประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุฝนที่มาตามฤดูกาลติดต่อกันหลายวัน กระทั่งในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับพื้นที่อำเภอแกลง จึงมีช่วงฝนหยุดติดต่อกันหลายวัน 

ผืนนาหยุดสะอื้น...น้ำในนาดุจน้ำตาปิติของฟ้าและดิน
       เมื่อแปลงนาของชุมชนดอนมะกอก และบ้านหนองควายเขาหัก ที่ไถพรวนเตรียมไว้ได้รับฝนมากพอ ต้นกล้าที่เพาะไว้ จึงถูกถอนมาปักดำ เพื่อให้น้ำได้ช่วยเลี้ยงให้ต้นข้าวได้เติบโตต่อไป  ส่วนชุมชนบ้านหนองควายเขาหัก ซึ่งอาศัยที่ดินในย่านบ้านทะเลน้อยทำนามาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา  ปีนี้ก็อาศัยช่วงเวลาเดียวกัน เตรียมแปลงและเลือกใช้การหว่านเมล็ดข้าวลงไปในดินที่ชุ่มฝน โดยทั้งนี้ เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีผืนนาหลายแห่ง ที่ได้มีการปักดำต้นกล้ามาแล้วก่อนหน้าอีกจำนวนไม่น้อย

เรื่องทำนา ลุงแสงไม่เคยหยุดฉายแสง
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง ยังคงมุ่งหน้าส่งเสริมให้เมืองแกลง เป็นเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร โดยไม่พึ่งพาอาศัยข้าวปลาอาหารจากแหล่งพื้นที่อื่นแต่เพียงเท่านั้น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ ๓ แล้วที่ผืนนาร้างหลายแห่งทั้งในและนอกเขตเทศบาล เริ่มเขียวขจีไปด้วยต้นข้าว และหลายครัวเรือน ก็ได้หันมาปลูกไม้กินได้ไว้ที่หลังบ้านกันมากขึ้น  ซึ่งที่สุดแล้ว การสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่บ้านเมืองของเรา จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีพืชผักที่สด สะอาด ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับนำไปบริโภค เนื่องจากไม่ต้องตรึงความเขียวใ้ห้กับพืชผักที่ต้องขนส่งกันข้ามวันไว้เป็นเวลานาน ๆ ด้วยสารเคมีต่าง ๆ  และเราสามารถได้เห็นกระบวนการเพาะปลูกได้ด้วยตาเมื่อมีการปลูกกันเพิ่มขึ้นในพื้นที่ อีกทั้งยังไม่้ต้องสิ้นเปลืองพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งอาหารถึงกันระหว่างเมือง

เปิบข้าวทุกคราวคำ  จงสูจำเป็นอาจิณ
       คาดว่า ฤดูเกี่ยวข้าวนาปีในปีนี้ คงจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่ราวเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะสอดรับกับการก่อสร้า่งโรงสีข้าวของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ได้รับงบประมาณจากการสนับสนุนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จำนวน ๙๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เมืองแกลง เป็นเมืองที่มีความยั่งยืนในการบริโภค  เป็นเมืองที่มีความั่นคงทางอาหารจากการที่มีผลผลิตได้เองในพื้นที่สำหรับบริโภคได้ในชีวิตประจำวัน โดยลดการพึ่งพาอาหารจากแหล่งพื้นที่อื่นต่อไป 

มือหว่านจากบ้านหนองควายเขาหัก
       ส่วนผลผลิตข้าวที่ผลิตได้เมื่อปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้นำมาสีเพื่อช่วยพี่น้องเกษตรกรระบายข้าว โดยจัดจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปในรูปของข้าวกล้อง ตรา "ข้าวแกลง" ซึ่งจะรับซื้อเฉพาะเมล็ดข้าวเปลือกที่ปลูกในผืนดินและจากเนื้อดินของอำิเภอแกลงแต่เพียงเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป