โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขสมก.(ขนส่งเมืองแกลง) ตระเวนบริการรับเด็ก ๗ ขวบขึ้นไป จากโรงเรียนมาทำบัตรประชาชน

       สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้เด็กอายุตั้งแต่ ๗ ขวบขึ้นไปต้องจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไป

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงได้ประสานงานกับโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โดยจัดรถขสมก. (ขนส่งเมืองแกลง) ออกไปรับและส่งเด็กนักเรียนมาทำบัตรประชาชนที่สำนักงานเทศบาลฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคมนี้แล้ว และจะให้บริการรับส่งเรื่อยไปจนครบถ้วน ซึ่งในวันแรกมีความขลุกขลักพอสมควร เนื่องจากต้องปรับกระบวนขั้นตอนงานเพื่อให้ประหยัดเวลาในการทำบัตรมากที่สุด  และกับความตื่นเต้นซุกซนของเด็ก ๆ ที่มาทำบัตรทุกคน นอกจากนี้ ขอให้ผู้ปกครองได้แจ้งให้เด็กได้จำชื่อของบิดามารดามาด้วย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำบัตรประชาชน


       อนึ่ง ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ในทุก ๆ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๙ นาฬิกาถึง ๑๒ นาฬิกา เทศบาลตำบลเมืองแกลงจะได้เปิดให้บริการเพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้นำบุตรมาทำบัตรประชาชนได้ โดยขอให้ท่านเตรียมสูติบัตรของเด็กมาด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป