โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

จตุรมิตรเมืองแกลง ครั้งที่ ๕ ได้ฤกษ์ ทั้งประถมและมัธยมเริ่ม ๘,๑๐,๑๗ สิงหานี้..ใครคือแชมป์

       เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคมที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้เชิญครูผู้แทนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาล ๔ โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดสารนาถธรรมาราม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา และโรงเรียนวัดโพธิ์ทองพุทธาราม  และจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอีก ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา โรงเรียนมกุฎเืมืองราชวิทยาลัย และโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา มาประชุมเพื่อเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ ๕ ในปี ๒๕๕๔ นี้

       ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดการแข่งขันทั้งสองระดับ รวม ๓ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ วันที่ ๑๐ และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ศกนี้ ซึ่งจะมีการแข่งขันทั้งฟุตบอลและกองเชียร์ของแต่ละโรงเรียนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

       ส่วนแนวคิดในการเพิ่มโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อให้กีฬาฟุตบอลจตุรมิตรมีการพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นอีกนั้น คาดว่าจะมีความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันปีหน้า โดยการปรับเดือนของการแข่งขันให้มาอยู่ประมาณเดือนมิถนายน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนของทุกโรงเรียน


       อนึ่ง กีฬาฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีของเทศบาลตำบลเมืองแกลงนี้ ได้แนวคิดจากการจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรในกรุงเทพมหานครของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และสำหรับเทศบาลตำบลเืมืองแกลงนั้น เห็นว่า การส่งเสริมการแข่งขันฟุตบอลในลักษณะดังกล่าวซึ่งได้ทั้งสุขภาพพลานามัย ความมีน้ำใจนักกีฬา ความพร้อมเพรียงสามัคคี และความรักในโรงเรียน ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นแต่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และอยู่ในวิสัยที่ชาวเมืองแกลงสามารถร่วมกันจัดให้กับนักเรียนและเยาวชนในเขตอำเภอแกลงได้โดยนำรูปแบบที่ดีมาใช้ กอปรกับมีสนามกีฬาที่มีความพร้อมในการจัดการแข่งขัน จึงได้เริ่มจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ ๕ แล้ว

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2554 เวลา 20:43

    2554...มกุฎสู้ๆ ^^"

    ตอบลบ
  2. โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา-สามัคคี-จัง

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป