โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

คอกวัวหลังใหม่พร้อม..เตรียมไถ่ชีวิตวัวจากโรงฆ่าสัตว์เพิ่มอีก เพื่อจัดการเศษผักหญ้าเพิ่มปุ๋ยคอก

คอกวัวใหม่ มีเพิงกันแดดฝน มีบริเวณให้วัวเดิน ไม่ต้องปล่อยลงทุ่งทุกวัน คนเลี้ยงมีเวลาออกเก็บผักหญ้ามากขึ้น
ปุ๋ยที่เป็นผลผลิตจากการเลี้ยงวัวด้วยเศษผักหญ้า
  คลิปวัวเทศบาล.. http://www.youtube.com/watch?v=o1x8I5QhMeg   

        หากยังจำกันได้  เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้เคยระดมทุนในโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ เมื่อคราวงานบุญกลางบ้านในปี ๒๕๕๒ ตอน ฉลอง ๑๐๐ ปีบ้านตลาดสามย่าน โดยที่ได้ทุนจากการรับบริจาคถึง ๙ หมื่นบาท และได้นำไปไถ่ชีิวิตวัวจากโรงฆ่าสัตว์มาได้จำนวน ๙ ตัว จากนั้นได้นำไปเลี้ยงไว้ ณ บริเวณศาลาแหลมท่าตะเคียนเรื่อยมา

       กระทั่งผ่านมา ๒ ปี วัวตกลูกเพิ่มขึ้นอีกหลายตัว บางตัวไปไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์มาวันนี้ พอเช้ามืดก็ตกลูกเพิ่ม  รวมถึงมีพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองแกลงผู้ใจบุญได้ไปไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์มาให้เลี้ยงอีก ทำให้ขณะนี้เทศบาลฯ มีวัวอยู่ทั้งสิ้นจำนวน ๑๙ ตัว ซึ่งตัวล่าสุดได้รับมอบจากคุณประศานต์ อิศรานุวัตร หรือคุณติ๊ดปาล์มเมื่อเดือนมิถุนายนในโอกาสทำบุญวันคล้ายวันเกิด

หญ้าริมถนนที่ต้องตัดแต่งถูกนำไปใช้เป็นอาหารวัว
       นอกจากนี้ ในคราวงานบุญกลางบ้านเมื่อเดือนมีนาคมปีล่าสุด ยังมีประชาชนมาทำบุญไถ่ชีวิตโคในงานอีกเป็นเงินร่วมสี่หมื่นบาท ซึ่งเทศบาลฯ เตรียมไปไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์มาเพิ่มภายในเร็ววันนี้ เนื่องจากขณะนี้ คอกวัวแห่งใหม่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพราะคอกวัวเดิมซึ่งใช้หลังคามุงด้วยผ้าไวนิวที่เหลือจากป้ายโฆษณา ได้ชำรุดเสื่อมสภาพลงตามอายุการใช้งาน กอปรกับพื้นที่คอกไม่เพียงพอต่อจำนวนวัวที่เพิ่มขึ้น

วัวที่ชาวบ้านช่วยกันไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์..เลี้ยงโดยไม่ขาย ไม่ฆ่า
       คอกวัวแห่งใหม่นี้ ได้ออกแบบให้มีโรงเรือนสำหรับเป็นที่อาศัยหลบน้ำค้าง หลบฝนยามค่ำ และกั้นบริเวณโดยรอบคอกวัวด้วยรั้วลวดหนาม ให้วัวได้มีบริเวณไว้เดินสำหรับผ่อนคลาย ไม่แออัด  โดยการทำบริเวณรอบคอกนี้ เพื่อไม่ต้องปล่อยวัวออกทุ่ง ซึ่งทำให้เสียเวลามากพอสมควร และทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาออกไปตัดหญ้าข้างทาง หรือตามแหล่งที่รกไปด้วยกิ่งไม้ใบหญ้า นำกลับมาเป็นอาหารของวัวได้มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ที่ต้องการนำวัวเหล่านี้มาไว้ช่วยเทศบาลในการกำจัดเศษผักเศษหญ้า แล้วนำมูลวัวเหล่านี้ไปใช้เป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ของเทศบาลได้อีกต่อหนึ่ง เป็นการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อปุ๋ยลงไปได้มาก ช่วยทำให้ภูมิทัศน์บ้านเมืองเรียบร้อยขึ้น

       และเมื่อได้นำเงินทำบุญไปไถ่ชีวิตวัวจากโรงฆ่าสัตว์มาเพิ่มในเร็ววันนี้แล้ว จะได้แจ้งให้ท่านได้ทราบต่อไปเพื่อร่วมกันอนุโมทนา

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป