โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

๑๒ สิงหานี้เป็นต้นไป ถนนท่ายายบุญ - บ้านบนเนินตลอดสาย จะเพลินด้วยไม้ยืนต้นสองฝั่งทาง

ถนนแกลงกล้าหาญที่ออกแบบให้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่ง
ของสนามกีฬากลาง ของเทศบาลฯ
       ในโอกาสวันที่ ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ที่จะเวียนมาถึงในเร็ววันนี้  เทศบาลตำบลเมืองแกลง ตัดสินใจเลือกถนนท่ายายบุญ - บ้านบนเนิน ปลูกไม้ยืนต้นสองฝั่งทางไปจนตลอดระยะทางประมาณ ๑๗๐๐ เมตร

แนวถนนท่ายายบุญ - บ้านบนเนิน (เส้นสีเหลือง)
       ในการเตรียมการดังกล่าว จะเริ่มวางจุดปลูกจากสะพานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ พรรษา ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองแหวน เรื่อยไปทั้งสองฝั่งทางจนถึงท้ายซอยบนเนิน หรือซอยหมอวน โดยคาดว่าจะทิ้งระยะห่างการปลูกประมาณต้นละ ๗ เมตร และปลูกห่างจากขอบคันทางประมาณ ๑ เมตร เนื่องจากถนนสายนี้ ได้กำหนดไว้ในเทศบ้ัญญัติว่าด้วยการผังเมือง ให้มีระยะถอยร่นจากขอบทาง ๓ เมตรไปตลอดแนว รวมถึงระดับดินถมต้องไม่เกินระดับผิวทาง และความสูงตัวอาคารไม่เกิน ๑๐ เมตร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และสำหรับต้นไม้ที่จะนำมาปลูก ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาพันธุ์ไม้ยืนต้นอย่างน้อย ๒ ชนิด คือ ต้นราชพฤกษ์ซึ่งมีดอกสีเหลืองสวยงาม ต้นแคนาซึ่งมีรูปทรงสวยงาม ดอกใช้รับประทานได้ หรืออาจปลูกสลับกันไป 

       อนึ่ง ถนนท่ายายบุญ - บ้านบนเนินนี้  http://www.panoramio.com/photo/55794243 


หากจะให้เข้าใจง่ายก็คือถนนในซอยลมโชย เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗ เมตร และมีไหล่ทางลาดยางข้างละ ๑ เมตร รวมความกว้าง ๙ เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๒ โดยกรมทางหลวงชนบท ด้วยงบประมาณกว่า ๑๔ ล้านบาท ตามที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้ขอรับการสนับสนุนไว้ นับเป็นถนนสายทางลูกรังที่ยาวที่สุดสายสุดท้ายของเมืองแกลงที่ได้รับก่อสร้างเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสำหรับพี่น้องชาวเมืองแกลงจากชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ ด้านทิศตะวันออก มุ่งหน้าสู่ถนนสายบ้านบึง - แกลง ในบริเวณใจกลางเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ถนนสุขุมวิท ที่เป็นทางหลวงแผ่นดิน มีการจราจรคับคั่ง ซึ่งจะทำให้ชาวเมืองแกลงมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นในการเดินทาง  นอกจากนี้ ยังเป็นถนนที่ตัดกับถนนแกลงกล้าหาญ ตรงบริเวณที่ห่างจากสนามกีฬากลางของเทศบาลฯ เพียงประมาณ ๓๐๐ เมตรเท่านั้น ซึ่งถนนแกลงกล้าหาญได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของสนามกีฬากลาง ด้วยการปลูกต้นจามจุรีแนวเกาะกลางเพื่อให้ร่มเงา และปลูกต้นยางนาริมสองฝั่งทาง ซึ่งต้นยางนาเป็นไม้ยืนต้นทรงสูง และผิวทาง มีการออกแบบให้มีทางเท้ากว้าง ๓.๕ เมตรเท่ากับทางสำหรับรถยนต์ มีทางจักรยานกว้าง ๒ เมตรทั้งสองฝั่ง ซึ่งปัจจุบัน ต้นไม้ทั้งสองชนิดกำลังเติบโตสวยงามขึ้นเรื่อย ๆ และมีประชาชนนิยมไปเดินวิ่งออกกำลังกายกันเป็นประจำ

ถนนท่ายายบุญ - บ้านบนเนินในปัจจุบัน
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง คาดหวังว่า ถนนท่ายายบุญ - บ้านบนเนินที่กำลังจะร่วมกับชุมชนต่าง ๆ และพี่น้องชาวเมืองแกลง ปลูกไม้ยืนต้นในโอกาสวันแม่ ๑๒ สิงหาคมนี้ จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มีความสวยงามร่มรื่นโดยเทศบาลฯ จะเข้าดูแลบำรุงรักษาหลังการปลูกแล้วต่อไ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป