โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เศษอาหารร้านโต้รุ่งไม่เข้าเป้า...มีผู้ขอเอาไปใช้แล้วกว่าครึ่ง แต่น่าพอใจ..เตรียมสำรวจเพิ่มอีก

       เมื่อค่ำวันที่ ๓ กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางนุชนาถ สุขาวดี รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้ออกสำรวจร้านค้า แผงขายอาหารของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตอนกลางคืน บริเวณถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่ง เพื่อประเมินสภาพการณ์ในการจัดการขยะเศษอาหารและขยะต่าง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการจำหน่ายอาหารในตอนกลางคืน

ชมภาพเพิ่มเติมที่
https://picasaweb.google.com/116035521422031329994
       ผลการเก็บข้อมูล พบว่า มีผู้ประกอบการประมาณ ๔๑ ราย ส่วนใหญ่นำรถเข็นมาขายเฉพาะช่วงกลางคืน ที่มีหน้าร้านสำหรับจำหน่ายอาหารมีประมาณ ๕ ราย  ในส่วนร้านอาหารภาคค่ำจำนวน ๓๐ ราย มีผู้มาจัดเก็บเศษอาหารเหลือทิ้งแล้ว เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ คือ เลี้ยงหมู เป็ด แมว ซึ่งเทศบาลฯ ยินดีให้ดำเนินการต่อไป แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น นอกจากนี้ ยังคงมีร้านอาหารอีกประมาณ ๑๑ รายที่ใช้วิธีนำเศษอาหารใส่ถุงดำทิ้งไปกับรถเก็บขนขยะของเทศบาล

บ่อ ABR ที่เพิ่งทำเพิงกันฝนลงไปผสมกับเศษอาหารก้นบ่อแล้วเสร็จ
เตรียมเริ่มกระบวนการอย่าช้ากลางเดือนสิงหาคมนี้
       จากการประเมินผลการออกสำรวจในคืนนั้น พบว่า ขยะจำพวกเศษอาหารมีปริมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากมีประชาชนมานำไปใช้มากกว่าที่คิด หลังจากนี้ เทศบาลฯ จะได้ออกสำรวจร้านอาหารโต้รุ่งในบริเวณช่วงวงเวียนใน ถนนสุนทรภู่ต่อไป ก่อนที่จะได้นัดหมายชมรมร้านอาหารและหาบเร่แผงลอย และผู้ประกอบการร้านอาหารโต้รุ่งทั้่งหมดมาประชุมโดยพร้อมกัน เพื่อหาหนทางวางแผนร่วมมือกันจัดการกับเศษอาหารเหลือทิ้งให้กลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณี ในรายที่ใส่ถุงดำทิ้งไปกับรถเทศบาล ก็จะได้ให้คัดแยกไว้ และวางแผนส่งเจ้าหน้าที่ไปออกไปจัดเก็บเพื่อนำมาหมักทำแก๊สชีวภาพสำหรับโรงหมักแก๊สชีวภาพแห่งใหม่ที่ใกล้จะเดินเครื่องในไม่ช้านี้ และสามารถรองรับการหมักขยะอินทรีย์ได้มากถึงวันละกว่า ๔ ตัน (สี่พันกิโลกรัม) เพื่อนำแก๊สไปใช้ที่โรงฆ่าสัตว์เป็นพลังงานความร้อนทดแทนไม้ฟืนได้ต่อไป และเพื่อลดปัญหาในท่อระบายน้ำไปได้อีกทางหนึ่ง

     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป