โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คนเมืองแกลงบำเพ็ญประโยชน์ในวันแม่ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองของตนเอง

       อันเนื่องมาจากวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในปีนี้ นอกจากเทศบาลตำบลเมืองแกลงจะได้ร่วมกับทุกภาคส่วนแสดงความจงรักภักดี กล่าวสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพรในภาคเช้า และภาคค่ำตามลำดับแล้ว  แต่ละชุมชนยังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมกันอีกด้วย ดังเช่นที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา


ดูภาพเพิ่มเติม... https://picasaweb.google.com/114252071171487759268/zDuiiE
ดูข่าวย้อนหลังเรื่องเดียวกัน... http://muangklangnews.blogspot.com/2011/07/blog-post_16.html

       และในปีนี้ เทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม คือการเชิญชวนกลุ่มชมรมและชุมชนต่าง ๆ ร่วมกันเดินเทิดพระเกียรติเพื่อไปร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น ณ ถนนท่ายายบุญ บ้านบนเนินเพื่อสนองพระราชเสาวณีย์ ประกอบด้วยต้นราชพฤกษ์เป็นหลัก และแทรกด้วยต้นมะฮอกกานี ต้นแคนา และต้นขี้เหล็ก รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๗๖ ต้นตลอดสองฝั่งทาง เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองแล้ว คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งมีนายกเทศมนตรีเป็นประธาน ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพลานามัย โดยเชิญชมรมยืดเส้นจิงกังกง ชมรมลีลาศ ชมรมแอโรบิค ซึ่งเทศบาลฯ ให้การส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอด รวมถึงการแสดงเต้นฮูลาฮุก จากชุมชนหนองแตงโม มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

       ความมุ่งหวังสำหรับงานปลูกไม้ยืนต้นสองฝั่้งทาง ถนนท่ายายบุญ บ้านบนเนิน ตลอดความยาวร่วมสองกิโลเมตรนี้ เทศบาลฯ จะได้เข้าบำรุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นที่ระลึกในวันแม่ปี ๒๕๕๔ เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่น ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แก่เมือง ดังเช่นถนนแกลงกล้าหาญ ทางเข้าสู่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา และถนนอีกหลาย ๆ สายในเมืองแกลงของเราต่อไป

     

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม 2554 เวลา 11:43

    ชอบกิจกรรมแบบนี้แต่ประชาสัมพันธ์น้อยไป งานวันพ่อขอให้มีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้อยากเห็นการรวมพลังของคนเมืองแกลงซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความสามัคคีได้...ขอบคุณที่ทำกิจกรรมนี้ขึ้นมา

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป