โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ไปเที่ยวกันไหม ๆ ๆ ๆ ๆ ...ขสมก.ขยายเส้นทางเข้าวัดร้าง พวงเพชร ชุมชนหนองแหวน เริ่ม ๑๒ สิงหาคมนี้

๑๒ สิงหาคมนี้ ขนส่งเมืองแกลง (ขสมก.) พร้อมขยายเส้นทางบริการ
สู่ชุมชนหนองแหวน (วัดร้าง หมู่บ้านพวงเพชร)
       เมื่อวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยนายกเทศมนตรี ได้นัดหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเดินรถขนส่งเมืองแกลง (ขสมก.) มาหารือเพื่อให้มีการขยายพื้นที่การให้บริการเข้าไปรับประชาชนในเขตชุมชนหนองแหวนด้านทิศเหนือของเมือง ซึ่งครอบคลุมประชาชนที่อยู่ในย่านวัดร้าง และหมู่บ้านพวงเพชร ตามที่ได้มีการร้องขอให้เทศบาลฯ ได้พิจารณาการขยายการให้บริการรถขสมก. ในคราวลงประชาคม ณ ที่ทำการชุมชนหนองแหวนที่ผ่านมา

       ผลการหารือ ได้ข้อสรุปร่วมกับรชตรัตน์ รัตนะ ประธานชุมชนหนองแหวน ให้มีการเดินรถในช่วงเวลาเย็น จำนวน ๑ เที่ยว เพื่อนำประชาชนในชุมชนหนองแหวนไปส่งยังสนามกีฬาฯ เทศบาล  และในเส้นทางขากลับจากสนามกีฬาฯ รถขสมก. จะออกจากสนามกีฬา และวิ่งไปทางถนนบ้านนา เข้าเขตเทศบาลตำบลบ้านนา เลี้ยวเข้าวัดบ้านนา ซึ่งพิจารณาแล้วว่า น่าจะเป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดทั้งความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลา จากนั้นผ่านโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เพื่อไปส่งประชาชนบริเวณหมู่บ้านพวงเพชร และย่านวัดร้าง ก่อนจะวิ่งเข้าถนนบ้านบึง แกลง ตามเส้นทางให้บริการเส้นทางเดิมต่อไป รวมระยะทางที่เพิ่มขึ้นประมาณ ๖ กิโลเมตรต่อเที่ยว กินเวลาเพิ่มจากเส้นทางเดิมออกไปประมาณ ๑๐ นาที 

       และจะเริ่มให้บริการรถขสมก. สำหรับชาวชุมชนหนองแหวน กำหนดตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ศกนี้เป็นต้นไป จึงประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านได้ใช้บริการรถขสมก. เพื่อไปออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพพลานามัยตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อไป


       อนึ่ง การเดินรถขนส่งเมืองแกลง (ขสมก.) ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น ๔ คัน เป็นรถใช้แก๊ส LPG สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ ๑๒ จาก ๑๓ ชุมชน ตามนโยบายการประหยัดพลังงานน้ำมัน ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นสวัสดิการสำหรับประชาชนทั่วไป มุ่งส่งเสริมการเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะของนักเรียนและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของชาวเมืองแกลง ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อยมา
     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป