โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

นกแอ่นทำรัง คนเลี้ยงทำหลักสูตรสอนเด็ก..ชมรมอนุรักษ์นกแอ่นมอบ ๒๖,๐๐๐ บาทหนุนงานชุมชน

ย่านเลี้ยงนกในตลาดภิบาลพัฒนา
       วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม คุณคำรบ สันทนานุการ เลขานุการชมรมอนุรักษ์นกแอ่นเมืองแกลง ได้เข้าพบนายกเทศมนตรี เพื่อเป็นตัวแทนนำเงินจำนวน ๒๖,๐๐๐ บาทจากทางชมรม มามอบผ่านเทศบาลฯ สำหรับนำไปสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลชุมชนสามัคคีครั้งที่ ๖ ซึ่งจะสิ้นสุดฤดูกาลนี้ในวันที่ ๑๑ กันยายนเดือนหน้า


(ดูข่าวต่อเนื่องเดิมที่ http://muangklangnews.blogspot.com/2011/07/blog-post_21.html)

คำรบ สันทนานุการ เลขานุการชมรมอนุรักษ์นกแอ่นเมืองแกลง
มอบเงินให้เทศบาลฯ ไปสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
       ในการนี้ เทศบาลฯ จะได้เชิญคณะกรรมการชมรมอนุรักษ์นกแอ่นเมืองแกลงมาพบปะและมอบเงินจำนวนดังกล่าวแก่คณะกรรมการทั้ง ๑๓ ชุมชนในเขตเทศบาลในวันปิดการแข่งขันต่อไป

จรูญโรจน์ มัญชุนากร ประธานชมรมฯ
จัดทำหลักสูตรเรื่องนกแอ่นแก่เยาวชนเมืองแกลง
          พร้อมกันนี้ ทางชมรมฯ โดยคุณจรูญโรจน์ มัญชุนากร ผู้เป็นประธาน ยังได้จัดทำเนื้อหาบทเรียนเรื่อง "การเลี้ยงนกแอ่นในเมืองแกลง" ตามที่เทศบาลฯ ได้เคยขอความร่วมมือไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ในเมืองแกลง โดยจะเป็นหลักสูตรแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ได้รู้เรื่องราวบ้านเมืองแห่งตน ซึ่งจะนำเข้าตารางการเรียนการสอนในภาคการศึกษาใหม่ที่จะถึงนี้ต่อไป
       ดูหลักสูตรการเลี้ยงนกแอ่นสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาได้ที่ https://docs.google.com/leaf?id=1HgjtOgwGA8S9UlDns0XYxP9i0N7JOomFIYZyDqNRgcGRv-hFI9F_TzhAbE8b&hl=th


1 ความคิดเห็น:

  1. ขอแสดงคงามชื่นชมต่อชมรมผู้เลี้ยงนกนางแอ่นด้วยครับ ที่มีส่วนดูแลสังคมบ้านเรา

    นายอุทัย

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป