โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จัดจราจรถนนเทศบาล ๑, เน้น ๒ ปัจจัย.."คนเดินทางสะดวกสบาย คนอยู่อาศัยค้าขายคล่อง" เริ่ม ๑๕ กันยานี้

ถนนเทศบาล ๑
       เมื่อวันอังคารที่ ๒ สิงหาคมที่่ผ่านมานี้ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อสรุปประเด็นการจัดระบบและระเบียบจราจรบนถนนเทศบาล ๑ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้เข้าไปจัดระเบียบถนนเทศบาล ๒ และถนนเทศบาล ๒ ซอย ๘ (ซอยวัฒนานุกิจซิตี้สโตร์) จนสามารถคลี่คลายได้ประโยชน์ทั้งผู้อยู่อาศัยสองฝั่งทาง และผู้เดินทางเป็นที่น่าพอใจแล้ว

การประชุมสรุปการจัดจราจรถนนเทศบาล ๑
       จากการจัดทำฐานข้อมูล และรายงานของคณะกรรมการที่ปรึกษานายกเทศมนตรีด้านการจัดจราจรในเขตเมือง ซึ่งมีนายอชิระ ธารามาศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เป็นประธาน พบว่า บนถนนเทศบาล ๑ ที่มีความยาว ๘๘๐ เมตร ตลอดสาย  ทั้งฝั่งทาง มีผู้ประกอบการประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

       นอกจากนี้ ยังพบถนนเทศบาล ๑ ตลอดสายมีความกว้างไม่เท่ากัน ดังนี้

       จากข้อมูลข้างต้น กอปรกับเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดระเบียบจราจร เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณยานยนต์คับคั่งเพิ่มมากขึ้น นายกเทศมนตรีจึงให้ที่ประชุมยึดหลักวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบจราจรไว้ดังนี้ คือ
       
       ๑. เพื่อส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชนตลอดสองฝั่งทางให้เจ้าของยานยนต์สามารถติดต่อไปมาและจอดรถยนต์ได้สะดวก

       ๒. เพื่อให้เจ้าของยานยนต์สามารถไปมาติดต่อกับผู้อยู่อาศัยสองฝั่งทางได้สะดวกและเกิดความปลอดภัยในการเดินทางยิ่งขึ้น

       
แผนงานจัดจราจร
       ในการนี้ จึงกำหนดแผนงานจัดระเบียบจราจรออกมา ดังนี้ คือ
๑.จากหัวถนนเทศบาล ๑ ด้านติดถนนสุขุมวิท ถึงแยกศาลเจ้าเห้งเจีย ให้จอดยานยนต์ได้ทั้งสองฝั่งทาง โดยให้เจ้าของยานยนต์จอดภายในบริเวณเส้นที่กำหนดไว้ให้ เพื่อให้ไปมาได้สะดวกและลดการเฉี่ยวชน

๒. จากคลีนิคหมอสมเดช ไปจนถึงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลฯ ให้จอดยานยนต์ตามป้ายวันคู่ วันคี่ที่กำหนดไว้

๓. จากศูนย์บริการสาธารณสุข ถึงแยกทางลงตลาดเย็น ให้จอดยานยนต์ด้านทิศตะวันออกได้เพียงด้านเดียวเช่นเดิม

       ทั้งนี้ เทศบาลฯ จะเริ่มเข้าทำการทาสีตีเส้น ติดตั้งป้ายวันคู่ วันคี่ ป้ายประชาสัมพันธ์ จากนี้ไปต้นไป โดยล่าสุด เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ได้มอบวัสดุจราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรแกลง เพื่อประสานงานสนับสนุนการจัดจราจรอีกทางหนึ่ง และจะเริ่มกำหนดวันเข้าจัดระเบียบจราจรถนนเทศบาล ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายนที่จะถึงนี้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป