โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ข้าวเปลือกนาปรังย่านทะเลน้อย คลองปูน ทุ่งควายกินในเมืองแกลง ผลผลิตเริ่มออก.. มั่นใจไม่ต้องเข้าโครงการรับจำนำข้าว

ผืนนาปรังย่านบ้านทะเลน้อย 
       ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคมที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยกลุ่มกองทุน "ข้าวแกลง" ได้ลงสู่พื้นที่เขตคลองปูน ทะเลน้อย และทุ่งควายกินตามที่ได้รับการติดต่อจากเกษตรกรชาวนาในย่านดังกล่าวว่า มีความพร้อมที่จะเกี่ยวข้าวเปลือกนาปรังออกจำหน่ายแล้ว

เอื้อเฟื้อภาพโดย Lekthongchai
       ประธานกลุ่มกองทุน "ข้าวแกลง" ที่นำโดยนายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง นายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่ง จึงได้ไปประสานงานเรื่องการซื้อผลผลิตข้าวเปลือกและถือโอกาสสำรวจสภาวะการทำนาในเมืองแกลงไปพร้อมกัน โดยในย่่านนี้มีการทำแปลงนาเกษตรอินทรีย์กันเป็นจำนวนมาก รวงข้าวมีจำนวนเมล็ดข้าวเปลือกอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และแม้ในช่วงเดือนกันยายนต่อเนื่องเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เมืองแกลงจะประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ แต่ท้องนาในย่านนี้กลับไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ำประแสมีขนาดกว้างมากพอที่จะรองรับปริมาณน้ำจำนวนมากได้สบาย นอกจากนี้ ในบริเวณนี้ ยังสามารถทำข้าวนาปรังได้เรื่อยมา ทำให้มีผลผลิตออกกก่อนแปลงข้าวนาปีซึ่งสำหรับฤดูกาลนี้ หลายพื้นที่ประสบปัญหาจากกรณีน้ำล้นตลิ่ง ทำให้ได้รับความเสียหาย และไม่ได้ผลผลิตที่ดีเท่าที่ควร

แม่น้ำประแส..หัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดผลผลิตต่าง ๆ มากมาย
       ขณะนี้ กองทุน "ข้าวแกลง" ได้เริ่มซื้อข้าวเปลือกด้วยเงินกองทุนที่เกิดจากการะดมทุนของสมาชิกและผลกำไรในขวบปีที่ผ่านมาเข้ามาแล้วกว่าสิบตัน เป็นพันธุ์ข้าวปทุมธานี  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของการผลิตข้าวกล้องตรา "ข้าวแกลง" ที่จะรับซื้อข้าวเปลือกที่ปลูกแต่ในแปลงนาเขตพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยองเท่านั้น ซึ่งนอกจากจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาในเมืองแกลงมีตลาด มีรายได้ ไม่ปล่อยผืนนาให้รกร้างหรือว่างเปล่าโดยไร้ประโยชน์หรือเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้ว ยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประทานข้าวที่เกิดแต่ดิน น้ำและลมฟ้าอากาศในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย และยังช่วยลดการเดินทางขนส่งของอาหารซึ่งต้องอาศัยน้ำมันเชื้อเพลิงในการลำเลียงไปมา  ส่งเสริมให้เมืองแกลงลดการพึ่งพาผลผลิตจากพื้นที่อื่น และสร้างความั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่  โดยขณะนี้ โรงสีข้าวบริเวณศาลาแหลมท่าตะเคียน ชุมชนบ้านพลงช้างเผือก ซึ่งเทศบาลฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ก็มีความคืบหน้าของการก่อสร้างไปมากแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเินินการได้ภายในต้นปี ๒๕๕๕ นี้ 

        และในราวเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ คณะกรรมการกองทุน "ข้าวแกลง" จะมีการนัดหมายประชุมในโอกาสครบรอบ ๑ ปี ของการจัดตั้งกองทุนเพื่อหารือทิศทางพัฒนากองทุนและการปันผลแก่สมาชิกต่อไป โดยผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุน "ข้าวแกลง" สามารถติดต่อได้ที่กองคลัง เทศบาลฯ และสามารถหาซื้อข้าวกล้องตรา "ข้าวแกลง" ไปรับประทานได้ตามร้านค้าในพื้นที่ได้ทั่วไป

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง จะร่วมมือกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาและสมาชิกกองทุน "ข้าวแกลง" ผลักดันการสร้างรายได้จากการที่ได้ร่วมมือกับพี่น้องประชาชนรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดี ให้มีสภาวะแก่การทำการเกษตร เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ในลักษณะของการพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ เพื่อให้ธุรกิจการค้าในภาคส่วนต่าง ๆ ได้เกิดการเกื้อกูลกันเองในระบบต่อไป  

 

1 ความคิดเห็น:

  1. พระณัฐพล มหาปญฺโญ31 ตุลาคม 2554 เวลา 11:44

    เป็นโครงการที่น่ายกย่อง เชิดชู สร้างขวัญกำลังใจให้คนในท้องถิ่นได้มีความภาคภูมิใจ และสำนึกรักแผ่นดินเกิด รู้จักพึ่งพาตนเอง ขอแสดงความชื่นชมอย่างยิ่ง

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป