โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

มติประชาคมเมืองแกลง..งดจัดงานรื่นเริงลอยกระทงปีนี้ แต่ให้คงการเตรียมท่าน้ำพร้อมความปลอดภัยไว้ ๒ แห่งตามเดิม

       วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคมนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกเทศมนตรีได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนทั้ง ๑๓ แห่ง ประธานชมรมต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ผู้แทนจากสภ.แกลง โรงเรียน กศน. เพื่อหารือเรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายนที่จะถึงนี้

       ในการนี้ ได้หารือที่ประชุมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมที่พี่น้องประชาชนกว่า ๕๐ จังหวัดกำลังประสบกับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ รวมถึงมีการแสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะควรในการจัดงานรื่นเริงในประเพณีลอยกระทง การเตรียมพร้อมที่จะทำให้เกิดการประหยัดเม็ดเงินงบประมาณ ซึ่งคาดว่าเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมเช่นนี้แล้ว จะส่งผลกระทบถึงสถานะการเงินการคลังของชาติในปีหน้าอย่างแน่นอน 

       มติจากผลการประชุมทุกส่วนฝ่าย ให้งดจัดงานประเพณีลอยกระทงในส่วนต่าง ๆ ที่เป็นงานบันเทิง การรื่นเริง การละเล่นต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นกำลังใจแก่ประชาชนจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน แต่ให้คงเรื่องการเตรียมสถานที่ลอยกระทงไว้ที่บริเวณริมน้ำคลองประแสข้างร้านเจียวโภชนา และที่ท่าน้ำศาลาต้นโพธิ์เอาไว้ เพื่อให้ประชาชนได้มาลอยกระทง โดยจะมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย จัดกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยทางน้ำตลอดลำน้ำบริเวณท่าลอยกระทง  

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นความรู้สึกเห็นพ้องต้องกันที่มาจากใจคนเมืองแกลงที่ รู้ทุกข์ รู้สุข และรู้รักสามัคคี
    อุทัย

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป