โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ทุกส่วนแข็งขัน...พูดพร้อม ๆ กัน..เมืองแกลงพร้อมเข้าสู่งานวันตักบาตรเทโว พฤหัสที่ ๑๓ ตุลานี้แล้วจ้าาาาา

ชาวบ้านชาวช่องว่างก็มาช่วยกันนับเหรียญบาท
ที่เตรียมไว้กว่าสองแสนเหรียญบรรจุลงถุงสำหรับงานเทโว
       เหลือเพียงไม่กี่วันก็จะถึงวันออกพรรษา ก่อนที่จะถึงวันตักบาตรเทโวโรหนะ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ในวันถัดไป ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับวัดพลงช้างเผือกและคณะกรรมการทั้ง ๑๓ ชุมชน ร่วมกันจัดประเพณีตักบาตรเทโวในครั้งที่ เป็นปีที่ ๔๖ แล้ว

       คณะกรรมการจัดงานได้จัดประชุมขึ้นเมื่อค่ำวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม เป็นครั้งที่ ๓ ณ ศาลาวัดพลงช้างเผือก เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้รับผิดชอบส่วนต่าง ๆ ซึ่งผลการติดตาม ขณะนี้มีความพร้อมในทุก ๆ ส่วนแล้วกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งฝ่ายพิธีการ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายขบวน ฝ่ายปฏิคม ฯ คงเหลือเพียงการปรับปรุงส่วนงานต่าง ๆ เล็กน้อย เพื่อให้งานประเพณีที่มีอายุยาวนานถึง ๔๖ ปี งานนี้ มีความสมบูรณ์มากที่สุด สามารถเป็นเครื่องแสดงพุทธบูชาของพี่น้องชาวเมืองแกลงได้สืบต่อไป
กำหนดการวันงานไปที่...http://muangklang.com/suksa/13Oct54Dhevo/schdule.jpg


เป็นเจ้าบ้าน เป็นเจ้าภาพ..เป็นครั้งหนึ่งในชีวิต
กับงานที่ยาวนานมาถึง ๔๖ ปีแล้วในเมืองแกลง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป