โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชุมนุมคนรัก ๒ ล้อ "แกลงคลาสสิค" ผนึกกำลังปันน้ำใจ...ช่วยคนน้ำท่วมและนักเรียนยากจนอำเภอแกลง

       เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคมนี้ เหล่าสมาชิกชุมนุมคนรัก ๒ ล้อ "แกลงคลาสสิค" นัดหมายคนนิยมมอเตอร์ไซค์ มาพบปะเจอะเจอกันประจำปี ๆ ละ ๑ ครั้ง โดยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๕ ณ สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

       รายการนี้ ชาวชุมนุมสามารถระดมทุนทรัพย์ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมืองแกลง รวมถึงมอบเงิน ๔ หมื่นบาทเพื่อสมทบเข้ามูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน อำเภอแกลงอีกด้วย โดยมีมอเตอร์ไซค์เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐๐ คัน และมีผู้ขี่มอเตอร์ไซค์มาไกลที่สุด คือ จากจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานโดยได้ให้ข้อแนะนำต่อการนำเอาความนิยมเครื่องยนต์ของบรรดาสมาชิกนี้ ไปคิดออกแบบสร้างสรรค์การขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ไม่ก่อเหตุรำคาญแก่สังคม และสร้างนิสัยการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่เอง 

       ขอขอบคุณคณะผู้จัด ตลอดจนสมาชิกชุมนุมคนรัก ๒ ล้อ "แกลงคลาสสิค" ในความร่วมมือซึ่งทำให้งานผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณสถานีตำรวจภูธร แกลง เจ้าหน้าที่ส.ห.จากนาวิกโยธิน เจ้าหน้าที่อปพร. ที่มาร่วมอำนวยความสะดวกตลอดงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป