โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ค้นหาคำตอบ...ทำไมต้องใช้รถบรรทุกขยะคันใหญ่ ๆ วิ่งเก็บขยะชิ้นเล็ก ๆ ในเขตชุมชนเมืองให้สิ้นเปลืองน้ำมันไปเปล่า ๆ

       ตั้งแต่ค่ำวันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคมเรื่อยมา  เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทดลองปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บขนขยะสำหรับรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ชนิดบีบอัดเทท้าย คันหมายเลข ๙ ซึ่งมีพื้นที่บริการในเขตชุมชนหนาแน่นถนนสุนทรโวหาร ถนนเทศบาล ๑ ๒ และ ๓ เป็นหลัก มาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ ๓ ล้อพ่วงข้าง ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

       ทั้งนี้ ในระยะหลายปีที่ผ่่านมา เทศบาลฯ ได้มีการออกแบบการจัดการขยะครัวเรือนด้วยการทำ "เขตปลอดถังขยะ" ซึ่งได้ขยายวงพื้นที่ออกไปเรื่อย ๆ เนื่องจากมีประชากร และบ้านเรือนอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถัง รวมถึงเพื่อภูมิท้ัศน์ของเมืองที่สวยงามเรียบร้อย  จนปัจจุบันมีเขตปลอดถังขยะไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ มีการร่วมมือกับชุมชนบ้านในยาง และแหลมยาง ออกเก็บขยะเฉพาะวันอาทิตย์ วันพุธ และวันศุกร์ เพื่อลดค่าน้ำม้ันเชื้อเพลิงโดยใช้เท่าที่จำเป็น  นอกจากนี้ ยังได้ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการของรถบรรทุกขยะจากกลางวัน มาเป็นออกทำงานตอนกลางคืน เพื่อลดความแออัดของยวดยาน และลดปัญหาเหตุรำคาญจนรถขยะ ตลอดจนเพิ่มความสะดวกในการทำงาน และทุ่นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อเปรียบเทียบกับการออกวิ่งบริการตอนกลางวันของรถขยะลงได้อีกด้วย

       ขณะนี้ จึงได้เริ่มทดลองประเมิน ศึกษาข้อดี ข้อเสีย ในโครงการใหม่ คือการนำรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกวิ่งเก็บขนขยะในเขตปลอดถัง  โดยให้รถบรรทุกขยะหกล้อ จอดรอเพื่อคอยบีบอัดขยะเข้าท้ายรถเท่านั้น ก่อนที่จะวิ่งไปเทที่ลานสายพานเพื่อคัดแยกขยะต่อไป

       ผลการทดสอบประเมินเบื้องต้น จากการสอบถามข้อมูลจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า สามารถประหยัดน้ำมันลงได้อย่างแน่นอน เนื่องจากรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ล้อ นั้น เมื่อวิ่งบริการในเขตชุมชนเมือง ต้องหยุดเก็บขยะตลอด จะไม่สามารถทำความเร็วได้เกินระดับเกียร์ ๒  และการใช้รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขนาดเล็กออกเก็บ มีความคล่องตัว และเสร็จสิ้นภารกิจได้เร็วกว่า  อีกทั้งลดปัญหาเหตุรำคาญให้กับพี่น้องประชาชนได้กรณีรถบรรทุก ๖ ล้อต้องเร่งเครื่องปล่อยควันรถ เพื่อบีบอัดขยะเข้าห้องเก็บ ซึ่งบางครั้งมีน้ำเสียจากการบีบอัดไหลลงถนนกรณีถังรองรับน้ำเสียเต็ม โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

       อย่างไรก็ตาม กรณีการเปลี่ยนขนาดยานยนต์เพื่อออกบริการเก็บขนขยะซึ่งมีเป้าหมายเพื่อประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนเป็นสำคัญนี้ ยังคงต้องทดสอบต่อไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าจะได้ผลการประเมินที่แม่นยำแล้ว จึงจะปรับทุกอย่างให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป

       หากพบเห็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจากเทศบาลฯ ออกวิ่งเก็บขยะยามค่ำคืนเฉพาะในระยะนี้ ท่านจะได้ทราบที่มาของโครงการ ซึ่งจะทดสอบเฉพาะบริเวณถนนสุนทรโวหาร เทศบาล ๑ ๒ ๓ และซอยเชื่อมระหว่างถนนสายต่าง ๆ ดังกล่าวเท่านั้น

1 ความคิดเห็น:

 1. การใช้รถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างเก็บขยะ ในมุมมองของผมเห็นว่า
  1. ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 2. ลดมลภาวะเรื่องกลิ่น ไอเสียรถยนต์ 3. สัมผัสกองขยะ/ถุงขยะมากกว่า การเก็บขยะอาจจะหมดจดมากกว่า
  แต่ผมมีข้อสังเกตในเรื่อง
  1. รถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง ควรจะใช้คนมากกว่า 2 คนไหม
  2. เมื่อขยะเต็มรถพ่วงแล้ว นำไปใส่รถเก็บขยะคันใหญ่ ระยะเวลาการทำงานให้แล้วเสร็จสัมพันธ์กันหรือไม่ และ
  3. วันที่ฝนตกหนักในช่วงเวลาเก็บขยะ การปฏิบัติงานจะเป็นเช่นไร

  นายอุทัย วงศ์สุบิน
  11 ต.ค. 54

  ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป