โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พฤหัสฯ ที่ ๑๓ ฝนตกร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่...แต่ "ฟ้าเมืองแกลง" ใจดี เว้นพื้นที่ให้ประเพณีตักบาตรเทโวสำเร็จอย่างราบรื่น

       ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เมื่อพ้นวันออกพรรษา ๑ วัน จะนับเป็นวันตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อระึลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปยังสวรรค์ัชั้นดาวดึงส์เพื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระมารดา และทรงเปิดให้โลกทั้ง ๓ คือ สวรรค์ มนุษย์ นรกได้เห็นกันในวันนี้

       ในส่วนอำเภอแกลง ได้มีการบันทึกการเริ่มพิธีตักบาตรเทโวขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดพลงช้่างเผือก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘ โดยพระมาลัย ในครั้งนั้นทำกันแต่เพียงย่อ ๆ ภายในบริเวณวัด ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๑ จึงได้ย้ายมาเริ่มต้นขบวนพระสงฆ์เพื่อรับบิณฑบาตรที่แยกมะขามคู่ หรือหัวถนนสุนทรโวหาร และภายหลังเมื่อผู้คนมาร่วมงานกันล้นหลามมากขึ้น จึงขยับมาที่สี่แยกป้ายทันใจ เพื่อลดความแออัดลง รวมถึงเปลี่ยนจากตักบาตรข้าวสุก มาเป็นตักบาตรข้าวสารเพื่อวัดต่าง ๆ ที่มาร่วมพิธีได้นำกลับไปเก็บไว้ใช้ได้ไม่เสียของ

       ปีนี้จึงเป็นปีที่ ๔๖ ของเมืองแกลงที่มีการจัดประเพณีนี้ต่อเนื่องกันเรื่อยมา โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เข้ามาเป็นส่วนสนับสนุนแก่คณกรรมการวัดพลงช้่างเผือก และชุมชนต่าง ๆ เสมอมา ที่เพิ่มเติมจากปีก่อน ๆ คือ การที่แต่ละชุมชนทั้ง ๑๓ แห่งได้ส่งหญิงงามมาร่วมกันรำบูชา และอัญเชิญพระพุทธลงจากไพชยนต์มหาปราสาท ซึ่งนอกจากนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุรพล เทียนสุวรรณ นายอำเภอแกลง นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดระยอง นายธิวัตถ์ ผ่องแผ้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะมาร่วมในงานนี้พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงแล้ว นายวิฑิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน อำเภอแกลง นายเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญสุทธิชัย นายกสมาคมพุทธประชานุเคราะห์ อำเภอแกลง ยังได้รับการสมมุติให้เป็นท้าวสักกะเทวราช และท้าวมหาปชาบดีพรหม ตามลำดับ เพื่ออัญเชิญพระพุทธลงมาโปรดพี่น้องชาวเมืองแกลงอีกด้วย

       จนแม้ว่าจากพยากรณ์อากาศที่ระบุจะมีฝนถึงร้อยละ ๘๐ ในวันดังกล่าวสำหรับพื้นที่เมืองแกลง และฝนก็ได้พร่างพรมสมตามคำทำนายก็ตาม แต่เมื่อเิริ่มเข้าสู่พิธีของการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สดับพรพระร่วมกัน อัญเชิญองค์พระพุทธ กระทั่งขบวนพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตรจากผู้คนที่แห่ห้อมเนืองแน่นด้วยแรงศรัทธาไปจนสุดทางที่แยกวงเวียนในแล้ว ฝนที่ตกยิบตาหนาเม็ด พลันก็หยุดโดยอัศจรรย์ เมฆเทาดำขมุกขมัวที่ทำให้ท้องฟ้าดูช้ำและฉ่ำน้ำ ก็เว้นเป็นสายทางเห็นช่องฟ้าโปร่งจากสี่แยกป้ายทันใจไปจรดท้ายตลาด  สะกดจิตใจผู้คนทั่วบริเวณงานให้ชุ่มชื้นด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาและงานประเพณีตักบาตรเทโวที่เมืองแกลงให้ทบเพิ่มทวียิ่งขึ้น ด้วยสวรรค์มีตา ฟ้าเป็นใจให้เราทั้งหลายได้พ้นอุปสรรคจากฟ้าฝน เพื่อดำรงและสืบทอดประเพณีนี้ไว้กันต่อไป

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป