โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ปรับภูมิทัศน์ร่องกลางสุขุมวิท สะพานดำ ถึง แยกโพธิ์ทอง ตกแต่งทางเข้าเมืองหนตะวันออก

       ในระยะนี้ งานพืชผัก ภูมิทัศน์และสวนสาธารณะกองช่าง เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้เข้าทำการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณร่องกลาง ถนนสุขุมวิท ระยะทางจาก สะพานดำ ร้านเจียวโภชนา ถึงสี่แยกโพธิ์ทอง ทั้งสองฝั่ง รวมประมาณ ๒๓๐๐ เมตร

       สืบเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนี้ เดิมเทศบาลฯ ได้ปลูกต้นหางนกยูงแคระที่ให้ดอกสีเหลือแดงมานานถึงเจ็ดปีกว่า จนกระทั่งต้นไม้ดังกล่าวมีอายุมาก และตัดแต่งได้ยาก และเพื่อให้เกิดทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่และมองเห็นกันได้ในวงกว้างระหว่างบ้านเรือนทั้งสองฝั่งถนนสุขุมวิท รวมถึงการออกแบบตกแต่งเมืองให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม จึงได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้ต้นเข็มซึ่งมีความทนทาน สามารถควบคุมระดับความสูงของต้นได้ดีมาปลูกแทน ช่วยคลุมหญ้าไม่ให้ขึ้นในบริเวณพื้นที่ปลูกได้  โดยทิ้งระยะการปลูกเป็นตอน ๆ สั้นยาวสลับกันไป เพื่อให้เกิดลายและช่องว่าง ซึ่งบริเวณดังกล่าวผ่านจุดยูเทริน และผ่านปากทางถนนแกลงกล้าหาญที่มุ่งสู่สนามกีฬาและสวนสาธารณะของเทศบาลฯ ด้วย

       คาดว่าจะใช้เวลาการปลูกจนแล้วเสร็จอีกอย่างน้อย ๑ เดือนนับจากนี้ และจากนั้นจะต้องบำรุงรักษาให้เติบโตอีกประมาณ ๑ ปี เพื่อให้ทรงต้นงอกงามเข้ารูป สามารถตัดแต่งได้ตามต้องการต่อไป 

       ท่่านที่สัญจรไปมาบริเวณเส้นทางดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์โปรดระมัดระวัง 

1 ความคิดเห็น:

  1. ทางเส้นนั้นรถวิ่งเร็วและเยอะมากจริงๆ ขอให้ขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูง เพราะวันแรกที่ไปปฏิบัติก็มีรถยนต์ขับชนกรวยกับป้ายเตือนแล้ว พวกเราที่ปฏิบัติงานอยู่จะระวังตัวเช่นกันค่ะ มีสติ!! ระลึกตนอยู่เสมอ ปลอดภัยค่ะ

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป