โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ผู้บริหารโตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) และสถาับันสิ่งแวดล้อมไทย เยือนแกลงหารือแนวทางศูนย์ฯ ลดโลกร้อน

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคมนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ให้การต้อนรับคุณเอกชัย รัตนชัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส คุณวัสสัย สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และคุณสุภัทรา ปานเสน่ห์ จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ดร.ไชยยศ บุญญากิจ คุณนงพัลค์ จั่นเจริญ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่ได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนเทศบาลฯ

       นอกจากได้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลฯ แล้ว ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันหารือแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ การลดภาวะโลกร้อนที่เทศบาลฯ จะสร้างขึ้นที่สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษาในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย ซึ่งบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเินินการเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ ๒ แห่ง คือ ที่เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการอันว่าด้วยเรื่องมาตรการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลดภาวะโลกร้อน รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ที่เทศบาลและท้องถิ่นอื่น ๆ ได้พยายามลดผลกระทบต่อปัญหาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันนำไปสู่ความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ จนเกิดเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ไปทั่วโลกในปัจจุบัน กระทั่งเหตุการณ์อุทกภัยครั้งล่าสุด

       และขั้นตอนความร่วมมือระหว่างเทศบาลฯ และหน่วยงานทั้ง ๒ แห่งจากนี้ จะได้ลงสู่รายละเอียดของการส่งเสริมสนับสนุนระหว่างกันต่อไป

     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป