โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

ย่างเข้าวันที่ ๓ ชาวเมืองแกลงยังระดมทุนทรัพย์ช่วยชาวใต้และสึนามิญี่ปุ่น ยอดสูงเฉียด ๒ แสน       วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน นับเป็นวันที่ ๓ ของการเปิดศูนย์อำนวยการ โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ ที่ประเทศญี่ปุ่น และพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ทั้งสองกรณีได้สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนมนุษย์ไปเป็นจำนวนมาก และอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน ทุก ๆ ทางจากทุกภาคส่วน

       และที่ศูนย์อำนวยการฯ บริเวณแยกป้ายทันใจ ถนนสุขุมวิทวันนี้ แม้จะเป็นวันที่อากาศร้อนอบอ้าว และแสงแดดแผดแรงอย่างสุดจะพรรณาก็ตาม แต่ทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่อปพร. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และอาสาสมัครทั้งหลายก็ยังออกรับบริจาคตลอดวันอย่างมุ่งมั่น แม้เกินกว่าคำว่า "หน้าที่" แต่ยังมี "หน้าที่ของความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่เราต้องช่วยกัน" อยู่ในใจทุกคนจนปรากฏผลดังนี้

บริเวณศูนย์อำนวยการฯ แยกป้ายทันใจ วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔

เงินช่วยพี่น้องชาวใต้       ๑๒๗,๓๑๙.๕๐ บาท
เงินช่วยชาวญี่ปุ่น           ๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท
      รวมเป็นเงิน            ๑๗๐,๓๑๙.๐๐ บาท

บริเวณชุมชนในยาง

 เงินช่วยพี่น้องชาวใต้       ๕,๘๑๓.๐๐  บาท
  เงินช่วยชาวญี่ปุ่น            ๓,๘๕๐.๐๐ บาท
        รวมเป็นเงิน             ๙,๖๖๓.๐๐    บาท
บริเวณชุมชนหนองกระโดง

 เงินช่วยพี่น้องชาวใต้       ๘,๗๖๒.๐๐ บาท
 เงินช่วยชาวญี่ปุ่น            ๓,๘๑๐.๐๐  บาท
       รวมเป็นเงิน            ๑๒,๕๗๒.๐๐ บาท

สรุปยอดรวมทั้งหมดวันนี้ เป็นเงิน ๑๙๒,๕๕๔.๕๐ บาท


ขออนุโมทนา และขอบุญกุศลจากน้ำจิตน้ำใจของทุกท่านได้ดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

https://picasaweb.google.com/phunumthip/20110402?authkey=Gv1sRgCKOB2crBke6llwE#5590917157422590226
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป