โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

เยี่ยมเรือนเยือนถิ่นเมืองแกลง ตอนที่ ๑...วัดพลงฯ เตรียมปรับพื้นที่โล่งเปล่า (Space Area) ๑๓ ไร่ด้านหลังวัดผืนใหม่เป็นพื้นที่ป่า

พระมหาชวน ชยกโร เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก
ผู้นำที่เล็งเห็นประโยชน์ของการตระเตรียมที่ทาง
สำหรับลูกหลานวันหน้า และการปลูกผืนป่าในเมืองแกลง
       เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายนที่ผ่านมา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ได้เดินทางไปกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก เพื่อปรึกษาหารือกรณีที่วัดพลงช้่างเผือก ได้ร่วมกับคณะกรรมการ ศิษยานุษิตย์ พี่น้องชาวเทศบาล และผู้ใจบุญทั้งหลาย ระดมทุนทรัพย์ในการตั้งเป็นกองทุนจัดซื้อที่ดินให้กับทางวัด เพื่อให้วัดพลงช้างเผือกที่ได้สร้างขึ้นมาแต่ปี พ.ศ.๒๔๒๗ ได้มีที่ดินขยับขยายเพิ่มขึ้นสำหรับใช้ในศาสนกิจและำสำหรับลูกหลานวันข้างหน้าต่อไป เพราะยิ่งนานวัน ก็รังแต่จะยิ่งขยับขยายพื้นที่ได้ยากยิ่งขึ้น  โดยในขณะนี้ได้ที่ดินเพิ่มขึ้นทางด้านหลังของวัดรวมประมาณ ๑๓ ไร่ และยังมีความจำเป็นต้องระดมทุนทรัพย์บริจาคอีกเป็นจำนวนมากจากท่านต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวพื้นที่แห่งใหม่ ๑๓ ไร่ของวัดที่ได้มาจากการร่วมบริจาคเงิน
ของประชาชนในการจัดซื้อที่ดินอย่างน่าโมทนา
       นอกจากนี้ เทศบาลฯ จะได้ร่วมกับทางวัดในการปรับสภาพที่ดินผืนใหม่นี้ ให้ีมีลักษณะเป็นสวนป่า อันประกอบไปด้วย ไม้ยืนต้นชนิดที่เป็นไม้เนื้อแข็งมีคุณค่า มีอายุยืนนาน สามารถนำเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ไม้ยืนต้นชนิดมีลูกผล ยอดใบเป็นอาหารสำหรับคนและสัตว์ต่าง ๆ ไม้่ยืนต้นชนิดที่สามารถนำไปทำยาสมุนไพรได้ ซึ่งหลังจากนี้ จะได้ร่วมกันพิจารณาชนิดของต้นไม้ และมีโครงการจะร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นกับทางวัดและพี่น้องชาวเทศบาลในราวกลางเดือนพฤษภาคมนี้ ในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งกำัลังจะเข้าสู่ฤดูฝน เพื่อสร้างความร่มรื่น ร่มเย็น สร้างร่มเงา บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน และดินฟ้าอากาศแปรปรวน สร้่างผืนป่าอีกผืนหนึ่งในเมืองแกลง เพื่อประโยชน์สำหรับสาธารณะชนต่อไปทั้งในวันนี้และวันหน้า

แปลงที่ดิน ๑๓ ไร่ มีสวนยางเดิมบางส่วน
ที่วัดมีแนวโน้มจะพิจารณาคงไว้ เพราะมีความร่มรื่นมาก
       เทศบาลฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ช่วยกันยังประโยชน์สำหรับบ้านเมืองในการปลูกต้นไม้ยืนต้นในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม ควบคู่ไปกับการปลูกพืชระยะสั้น สำหรับใช้เป็นอาหาร อาทิ ข้าวและผักชนิดต่าง ๆ เพื่อเมืองแกลงมั่นคง อาหารมั่งคั่งบริบูรณ์

      

      

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2554 เวลา 07:53

    การดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมของวัดพลงช้างเผือก โดยมีพระอาจารย์มหาชวน ชยกโร รองเจ้าคณะอำเภอแกลงและเจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือกเป็นผู้ริเริ่มและได้ประชุมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวัดและไวยาวัจกรแล้วจึงได้ดำเนินการ
    ในส่วนความเห็นของผม เห็นด้วยมาก เพราะในอนาคต คงไม่อาจทำอย่างปัจจุบันนี้ได้ แต่ก็เป็นกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายบ้างพอสมควร แต่เราก็จะเดินหน้ากันต่อไปให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ ครับ

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป