โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

ดอกไม้แห่งน้ำใจ ผลิบานจากเมืองแกลงสู่เมืองเชนได ญี่ปุ่น และพี่น้องชาวใต้

       หลังจากที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่กำหนดให้เปิดรับบริจาคทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ใน ๒ กลุ่มเป้าหมายคือที่ญี่ปุ่น และที่ภาคใต้ของไทยแล้ว ทุกส่วนฝ่ายที่ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบได้แสดงจิตอาสาคนละไม้คนละมือ ทั้งการตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือที่สำนักงานเทศบาลฯ และศูนย์ให้ความช่วยเหลือที่แยกป้ายทัมใจ ถนนสุขุมวิท ชนิดที่ทั้งเต๊นท์ ทั้งเครื่องเสียง ทั้งป้าย ทั้งคนไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากหัวใจที่มาร่วมด้วยช่วยกัน รวมถึงคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะกรรมการชุมชนซึ่งได้ลงพื้นที่แล้วเช่นกัน

       ข้อมูลล่าสุดวันที่ ๑ เมษายนนี้ สามารถรับทุนทรัพย์จากพี่น้องประชาชนที่แยกป้ายทันใจเพื่อช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่น เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๔๕๓ บาท ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ เป็นเงิน ๘๗,๘๖๘.๗๕ บาท รวมที่จุดแยกป้ายทันใจ เป็นเงิน ๑๒๗,๓๒๑.๗๕ บาท

       ส่วนการออกรับบริจาคในชุมชนวัดสารนาถฯ ได้เงินช่วยประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๗,๘๓๐ บาท ช่วยพี่น้องชาวใต้ เป็นเงิน ๑๐,๕๙๒.๕๐ บาท รวมเป็นเงินที่จุดชุมชนวัดสารนาถฯ คือ ๑๘,๔๒๒.๕๐ บาท

       ทั้งนี้ ไม่นับรวมจุดรับบริจาค ณ สำนักงานเทศบาลฯ และยอดบริจาคในวันที่ ๓๑ มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเมืองแกลงนิวส์จะได้นำมาเสนอในโอกาสต่อไป และจะสรุปยอดอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการรับบริจาคในวันที่ ๘ เมษายนที่จะถึงนี้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://picasaweb.google.com/phunumthip/20110401?authkey=Gv1sRgCNPayuWMnKDn5QE#

http://muangklang.com/vichakan/HelpSouth+Jan/HelpSouthThailand+Japan.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป