โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

ขยะ..จะไม่แขยง ที่แกลงเขาแปลงเป็นแต้มสะสมไว้แลกสารพันเครื่องใช้

ทุกฝ่ายขมักเขม้นอย่างเห็นความสำคัญ

       วันเสาร์ที่ ๒๓ อันเป็นเสาร์ที่ ๓ ของเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ เป็นวันนัดสำหรับบรรดาสมาชิกในโครงการ "ขยะแลกแต้ม" ที่ปัจจุบัน เปิดดำเนินการอยู่ ๒ แห่ง คือสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง และที่ชุมชนโพธิ์ทอง มีสมาชิกในขณะนี้รวมทั้งสิ้น ๑๑๓ ราย ไม่นับรวมสมาชิกในระบบโรงเรียนที่เทศบาลได้เริ่มต้นขึ้นมาก่อนหน้า และจะทวีความเข้มข้นของโครงการขยะแลกแต้มในโรงเรียนตั้งแต่เปิดเทอมที่จะถึงนี้เป็นต้นไป

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับขยะจากสมาชิกทั้งหมดในครั้งนี้ จำนวนกว่า ๘๐๐ กิโลกรัม ดังรายการต่อไปนี้ 


                          1. พลาสติก  จำนวน ๗๓.๗ กิโลกรัม
                          2. โลหะ    จำนวน  ๔๗.๔   กิโลกรัม
                          3. กระดาษ  จำนวน   ๑๔๙ กิโลกรัม
                          4. แก้ว   จำนวน   ๓๔๒      กิโลกรัม
                          5. กล่องนม   จำนวน  ๑๓๖.๘  กิโลกรัม  

เจ๊นุช แห่งร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง จอมรวบรวมถุงพลาสติค
       สำหรับสมาชิกรายใหม่ คือคุณปราณี สุธาโร เจ้าของร้านมินิมาร์ทบนถนนเทศบาล ๒ ได้เก็บรวมรวมกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ซึ่งที่ร้านจำหน่ายนมและน้ำผลไม้ไว้เป็นจำนวนมาก โดยเก็บล้างทำความสะอาดมาอย่างเรีียบร้อยถึงกว่าร้อยกิโลกรัม  ส่วนคุณนงนุช ยั่งยืน ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง ถนนสุนทรโวหาร เป็นอีกท่านหนึ่งที่เก็บถุงพลาสติคจากห่อก๋วยเตี๋ยวและถุงใส่อาหารอย่างสะอาดเรียบร้อยมาจำหน่ายถึงเจ็ดสิบกว่ากิโลกรัม  ซึ่งทั้งสองราย นับเป็นตัวอย่างของการปรับพฤติกรรมจากกิจวัตรอาชีพประจำของตน เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยการนำขยะรีไซเคิลให้สามารถนำกลับไปแปรรูปหรือใช้ใหม่ โดยตัวเองก็สามารถสะสมแต้มไว้แลกของอุปโภคบริโภคจากเทศบาลฯ กลับไปได้  ซึ่งเทศบาลฯ ขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้

แผนกแบก...แผนกแลก 
       ตรงกันข้าม หากขยะรีไซเคิลจำนวน ๘๐๐ กิโลกรัมที่เทศบาลฯ รับจากประชาชนในวันนี้ ไม่มีการเก็บรวบรวมและทิ้งเป็นขยะ ก็จะกลายไปเป็นภาระค่าใช้จ่ายถึงไม่น้อยกว่า ๘๐๐ บาทสำหรับค่าจัดเก็บและนำไปฝังกลบอย่างน่าเสียดาย เทศบาลฯ จึงขอความร่วมมือทุกท่านได้ช่วยกันในทุกวิธีที่จะบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนจนทำให้เกิดภัยพิบัติอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ต่อไป

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ26 เมษายน 2554 เวลา 22:52

    เคยไปโรงคัดแยกขยะที่ดับเพลิง น่าชื่นชม

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป